20-12-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Negenhonderd jaar norbertijnen

Aan het einde van 2021 – om precies te zijn in de kerstnacht op 24 december – zal het precies negenhonderd jaar geleden zijn dat de Orde van de Norbertijnen werd gesticht. In die nacht legden stichter Norbertus en zijn eerste volgelingen in de kleine kapel van Prémontré hun religieuze geloften af. De Orde van de Prémonstratensers (genoemd naar de stichtingsplaats) of van de Norbertijnen (genoemd naar stichter Norbertus) was een feit!

Door: Denis Hendrickx o.praem | Foto: Ramon Mangold

Aan zo een eeuwfeest kan en mag niet zo maar voorbij gegaan worden. Al heel wat jaren wordt er binnen de verschillende abdijen en op het vlak van de orde over gesproken. Allerlei lokale, nationale en internationale voorbereidingen zijn ter hand genomen. De jubileumperiode wordt wereldwijd officieel geopend op 29 november, de eerste zondag van de advent 2020. Afsluiting vindt plaats op zondag 10 januari 2022, feestdag van de Doop van de Heer. En dan zorgt corona voor de nodige problemen! Bij heel wat geplande activiteiten moet de vraag gesteld worden of deze wel door kunnen gaan. En wanneer kan of moet een beslissing vallen? Midden in deze onzekere tijd worden de voorbereidingen doorgezet in de hoop dat, als de data zijn aangebroken, de festiviteiten toch door kunnen gaan.

2021: Jaar van het Brabantse kloosterleven
Het kloosterleven en Brabant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijna zevenhonderd gebouwen en de levensverhalen van ontelbaar veel Brabanders zijn daar getuige van. Tijdens het hoogtepunt – rond 1960 – kent Nederland en dan met name Brabant in absolute aantallen het hoogste aantal kloosterlingen ter wereld. De kloosters hebben belangrijke invloed gehad op het gebied van zorg, onderwijs en parochiepastoraat.

Door de talloze missies brachten de zusters en broeders Brabant naar de wereld en de wereld naar Brabant. De provincie Noord-Brabant wil het verhaal en de maatschappelijke waarde van het kloosterleven doorgeven aan toekomstige generaties. Het jaar 2021 is hiervoor niet zomaar uitgekozen.

Vier orden staan immers in dit jaar stil bij een belangrijke mijlpaal in hun geschiedenis: 900 jaar Norbertijnen met een uit 1134 daterende Abdij van Berne in Heeswijk; 750 jaar Norbertinessen van Sint-Catharinadal in Oosterhout; 650 jaar Kruisheren van Sint Agatha en 300 jaar Clarissen van Megen. Voor de provincie een mooie gelegenheid om tijdens dit jubileumjaar stil te staan bij de verhalen van bijna duizend jaar kloosterleven in Brabant en de impact ervan op onze samenleving nu. Inspiratie voor de provinciale viering wordt vooral gezocht in eigentijdse vertalingen van de eeuwenoude kloosterwaarden en -tradities. Verschillende initiatieven staan op het programma In april wordt het Kloosterpad opgeleverd. Een pad van driehonderd kilometer in veertien etappes langs eeuwenoude kloosters. Vanuit Den Bosch kan er gestart worden en Berne is de eerste halteplaats. Een mooi betekenisvol en recreatief aanbod voor een breed publiek. Erfgoed Brabant werkt aan een inventarisatie van verhalen, foto’s en films over Brabants kloosterleven. Eind 2020 komt er een site online waarop Kloosternetwerk kennis, ervaringen, vraag, aanbod en inspiratie kan delen. Er wordt een verkenning gehouden naar hoe kloosterwaarden van betekenis kunnen zijn voor de toekomst.

Denis Hendrickx o.praem. is abt van de Abdij van Berne. Bovenstaand artikel werd eerder geplaatst in ‘BERNE’ (december 2020).