Norbertijnen

Nieuws algemeen

03-07-2018, Abdij van Berne Heeswijk

Abdij van Berne in filmpje 'Trots op Erfgoed'

De Erfgoedfabriek is een programma van de Provincie Noord-Brabant waarin het herbestemmen van erfgoedlocaties in Brabant centraal staat. GRUTS is een project van de Erfgoedfabriek waarin studenten betrokken worden om mee te denken over nieuwe bestemmingen voor oude erfgoedlocaties.

Printen
De orde
van de
Norbertijnen
Over de Norbertijnen