21-02-2016, Abdij van Berne Heeswijk

Ontmoeting met theoloog en filosoof Tomáš Halík

thomas

Boekhandel Berne organiseert op dinsdagavond 22 maart 2016 een korte lezing/ontmoeting met de Tsjechische theoloog en filosoof Tomáš Halík. Halík wordt gezien als één van de meest invloedrijke theologen van deze tijd en is momenteel hoogleraar Filosofie en Sociologie aan de Karelsuniversiteit van Praag. In 2014 won hij de prestigieuze Templeton Prize.

Hij is in ons land vooral bekend door zijn boek Geduld met God dat in diverse talen werd vertaald en internationaal goed werd ontvangen. Tomáš Halík is als een van de weinige hedendaagse schrijvers in staat daadwerkelijk een brug te slaan tussen geloof en scepsis, tussen christelijke zingeving en atheïstische levensoriëntatie. In Geduld met God neemt hij als uitgangspunt de twijfelende en zoekende figuur van Zacheüs, die liever schuchter van een afstand toekijkt dan dat hij enthousiast meedoet. Dit beeld gebruikt hij om een nieuwe verhouding uit te werken tussen gelovigen en niet-gelovigen, waarmee hij buitenstaanders in hun zoeken en vragen heel nabij kan komen.

Maart  2016 verschijnt een nieuw boek: De nacht van de biechtvader. Christelijk geloof in een tijd van onzekerheid

In zestien essays reflecteert Halík kritisch en humoristisch op wat hem in zijn pastorale praktijk ter ore komt. Hij is een wijze gids en een profeet van hoop nu secularisatie en krimpende kerken grote uitdagingen zijn in Europa en Noord-Amerika. De kernboodschap van het christendom heeft altijd onmogelijk geleken: vrede en vergeving in een hardvochtige en zelfzuchtige wereld, en de overwinning van de opstanding tegenover de mislukking van het kruis. Het aanvaarden van deze paradox is de enige eerlijke weg.

Tomáš Halík (1948) liet zich tijdens het communistische bewind in het toenmalige Tsjechoslowakije in het geheim tot priester wijden en werd tijdens dat bewind en tijdens de fluwelen revolutie in brede kring zeer gerespecteerd om zijn stellingnames. Hij was o.m. bevriend met oud- president Vaklav Havel en met Kardinaal František Tomášek. Ook nu is Hálik met zijn scherpe observaties en interventies prominent aanwezig in het maatschappelijk debat in Tsjechië.

Halík is in Nederland op uitnodiging van de Tilburg School of Catholic Theology, DEZINNEN Den Haag en het Tsjechisch Centrum Rotterdam.

Op 22 maart zal Tomáš Halík vertellen over zijn nieuwe boek (voertaal Engels) en er is gelegenheid tot vragen stellen. Norbertijn Joost Jansen leidt hem in.

Praktische informatie:
Datum: Dinsdag 22 maart 2016
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne
Entree: € 7,50
Reserveren: a.u.b. vooraf plaatsen reserveren via activiteiten@bernemedia.com

Bron: Berne Media