10-05-2019, Communiteit Mariëngaard Hierden

Open Kloosterdag Norbertijnen Hierden

Op zondag 19 mei wordt voor de negende maal een Open Kloosterdag gehouden. Ruim dertig kloosters zetten ook dit jaar weer hun deuren open om bezoekers te verwelkomen.

De Open Kloosterdag heeft als motto ‘Wat beweegt je?’ meegekregen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen.

Ook Priorij De Essenburgh en Norbertijnencommuniteit Mariëngaard te Hierden openen hun deuren op zondag 19 mei.

Op deze dag willen wij laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. We willen u antwoord geven op een aantal vragen, zoals: Wat houdt religieus leven in? Wat beweegt ons? Waarom leven en werken we samen? Waar komt onze inspiratie vandaan, van waaruit doen we wat we doen? Wat is onze missie?’

Wij  hopen u op deze dag te mogen ontvangen om op informele wijze met elkaar in contact te kunnen komen.

Programma zondag 19 mei

10.00 uur – Eucharistieviering in de kapel van de priorij

11.00-12.30 uur – De Norbertijnse weg; een rondgang door onze gebouwen met informatie over onze norbertijnse spiritualiteit

15.00 uur – Klankschaalmeditatie in de kapel van de priorij                 

15.30-17.00 uur – De Norbertijnse weg; een rondgang door onze gebouwen met informatie over onze norbertijnse spiritualiteit

17.00 uur – Vesperdienst             

Adres: Zuiderzeestraatweg 199 Hierden