21-09-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Opening Vredesweek in de openlucht

De afgelopen jaren is de traditie gegroeid om – tijdens het openingsweekend van de jaarlijkse Vredesweek – in de abdijkerk een oecumenische viering te houden op zondagochtend. Corona maakte dat dit jaar onmogelijk.

Om elkaar toch te kunnen ontmoeten, om tijdens zo’n bijeenkomst ook met elkaar te kunnen zingen, werd besloten om op de zondagmiddag een open lucht viering te organiseren in TaizĂ©-sfeer.

Met medewerking van het Taize-koor uit Helvoirt en onder zomerse temperaturen werd in de abdijtuin een inspirerend middaggebed gehouden met als voorgangers ds. Marloes Meijer en norbertijn Joost Jansen. Het thema van de viering luidde: ‘De kerk bestaat niet voor zichzelf maar voor de wereld, om er het zuurdesem van de vrede te zijn’. 

Bron/foto’s: Abdij van Berne