Over Norbertijnen

Wat typeert ons Norbertijnen?

Op zoek naar evenwicht: vita mixta

Alle christenen en daarom ook alle religieuzen hebben de opdracht van de Heer om ‘zonder ophouden met de Heer te verkeren’ (Lucas 18,1) en van daaruit de evangelische waarden uit te dragen. Hier ontstaat een spanningsveld tussen contemplatie en actie. De beschouwende orden (denk aan monniken) bevinden zich aan het ene eind, de contemplatie, en de actieve congregaties aan het andere eind, de actie. Daarnaast zijn er kloostergemeenschappen die van oudsher bewust kiezen voor het midden: zij zoeken een balans tussen contemplatie en actie, tussen het gezamenlijk gebed en het gemeenschapsleven en allerlei apostolaatsvormen die aansluiten bij de noden in de directe omgeving van het klooster. Wij norbertijnen behoren tot deze laatste groep.

Het streven naar verinnerlijking wordt aldus gecombineerd met een concrete maatschappelijke betrokkenheid. Dit ideaal proberen wij, norbertijnen, met de Regel van Augustinus als basis, eigentijds gestalte te geven.