27-12-2017, Communiteit Mariëngaard Hierden

Participanten

Op tweede kerstdag vond in de vesper de herbevestiging als participant van Han Waagemans plaats. Ook Jan Onland werd als participant van de Priorij De Essenburgh bevestigd. Beiden ontvingen, samen met Joke Kingma, die al eerder bevestigd was, het nieuwe “participanten habijt”. Daarmee kreeg de verbondenheid met de gemeenschap van de Priorij De Essenburgh en de Norbertijnencommuniteit Mariëngaard ook uiterlijk een duidelijker gezicht.

participanten