21-04-2019, Abdij van Berne Heeswijk

Pasen 2019 – Abdij van Berne

Hieronder vindt u de tekst van de zgn. Paascharter die gisteravond tijdens de Paaswake is geproclameerd.

Pasen laat ons weten:
Het is de moeite waard
wegen te volgen
die niet eindigen bij een graf
maar horizonten openen op de hemel

Pasen vieren we: 
Paus Franciscus als eerste herder onder ons
Willem Alexander en Maxima ons koningspaar
Gerard de Korte onze bisschop
Jos Wouters, nieuwe generaal-abt van onze orde
Denis Hendrickx herkozen 71e abt van Berne
velen die leiding mogen geven in kerk en samenleving

Pasen vieren we:
Tussen verkiezingen voor provincie en Europa in
onze wereld – dichtbij en ver weg – opgeschrikt door terreur.
Geweld van mensen en natuur bedreigt kostbaar leven
Jongeren gaan de straat op voor gunstig toekomstig klimaat
misbruik vormt nog immer een zwarte bladzijde

Pasen vieren we:
Nieuwe krachten in je voelen opborrelen
Niet verlamd blijven liggen
moedeloos omdat er zoveel kwaad is
Opnieuw opstaan en herbeginnen.
Vechten tegen alles wat mensen klein maakt

Pasen vieren we:
Om te leven naar Gods wil
in waarheid, in gerechtigheid en in liefde
Telkens opnieuw gezonden
verder de wereld in
Om overal te zaaien
Om zaailing te worden van het goede

Pasen vieren we:
Dat God en mensen elkaar raken
Alleluja