01-02-2019, Priorij de Schans Tilburg

Peter Liebregts over onze abt!

Denis Hendrickx opnieuw gekozen

Op 10 januari liep Denis’ ambtstermijn als abt van de ‘canonie van Berne’ af. Op die donderdag moest dan ook een nieuwe worden gekozen. De parochieraad is er erg mee ingenomen dat Denis opnieuw de voorkeur kreeg om de komende jaren leiding te geven aan de norbertijnse gemeenschap in Nederland. Een betere pleitbezorger voor onze norbertijnenparochie kunnen we ons immers niet wensen: ‘Denis is een van ons’! Zijn herverkiezing levert zonder twijfel een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van het norbertijnse pastoraat in onze parochie. In historisch perspectief mag worden gezegd dat het een ‘gouden greep’ was dat onze toenmalige bisschop Bekkers in 1964 de norbertijnen uitnodigde om het pastoraat in de Heikant (en later ook de Quirijnstok) te verzorgen.

Met het overlijden van onze pastoor Ben Janssen in november 2017, en minder dan een half jaar later Wim Manders, werd een forse wissel getrokken op de bezetting van het pastorale team in onze parochie. Niet onverwacht maar, ondanks Denis’ drukke agenda, benoemde bisschop De Korte hem tot ‘administrator’ van onze parochie. Samen met het parochiebestuur bleek het mogelijk afspraken te maken die het hem mogelijk maakte zijn verantwoordelijkheid als waarnemend pastoor te dragen. Daarin weten hij en de parochieraad zich gesteund door een bevlogen pastoraal team. Pastor Thea van Blitterswijk stuurt een team aan dat op dit moment bestaat uit de onlangs tot kapelaan benoemde Arockiadass en pastor Jan Claassen.

Met Denis’ (her)verkiezing en het pastorale team onder leiding van Thea prijst de parochieraad zich gelukkig dat optimale omstandigheden zijn ontstaan en gecreëerd om onze parochie een nog een lange reeks van jaren een echte norbertijnenparochie te laten blijven! Daarvoor vragen wij dan ook God’s zegen.

Peter Liebregts

Secretaris parochieraad