03-04-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Peter Nissen: “Berne is een oase van bezinning en knooppunt van verbindingen”

De wapenspreuk ‘Berna ut Lucerna’ verwoordt kernachtig de missie van de abdij; ze wil een bron van betekenis zijn. Voor velen was de Abdij van Berne een lichtend voorbeeld, maar wat is de zeggingskracht van de norbertijner traditie heden ten dage? De kloosterwaarden die schuilgaan in de traditie blijken tijdloos en ze krijgen telkens weer een eigentijdse betekenis in de levensverhalen van mensen die zich verbonden voelen met de abdij en haar gemeenschap. 

Hoogleraar en predikant Peter Nissen deelt met ons wat Berne voor hem betekent en benoemt de kloosterwaarde die hem het meest dierbaar is.

“De Abdij van Berne is in het Brabantse land en ver daarbuiten een oase van bezinning en tegelijk ook een knooppunt van verbindingen. Daarmee staat de abdij in de eerbiedwaardige en eeuwenoude traditie van het norbertijnse levensideaal. In de geest van de stichter Norbertus worden beschouwing en pastoraat met elkaar verbonden. Dat is vanaf het begin en tot de dag van vandaag het eigen keurmerk van de norbertijnen. De eerste volgelingen van Norbertus verbleven in de wintermaanden in hun klooster om zich toe te leggen op bezinning, gebed, stilte en contemplatie. In de zomermaanden trokken ze erop uit om het goede nieuws van Gods liefde te verkondigen en in daden van naastenliefde gestalte te geven.

Zorg voor de eigen ziel in een goede balans brengen met de zorg voor de zielen van anderen. Dat is typisch norbertijns en ook kenmerkend voor Berne.

Ik kom er graag, in die oase: voor studiedagen en boekpresentaties, maar ook voor de stilte van de kerk en de warmte van de liturgie. En dan niet te vergeten de boekhandel: voor mij en voor vele anderen die werkzaam zijn in de wereld van theologie, kerk en zingeving is dat een ware goudmijn. En je komt er bijna altijd bekenden en geestverwanten tegen, mensen die zich verbonden weten door eenzelfde ideaal: dat wij licht en liefde met elkaar delen.”

Bron: Abdij van Berne | Foto: Claudia Venhorst