Bidden

14 januari 2018

Overweging 14 januari 2018  ‘Luister en zie’.

Lezingen: 1  Samuël 3,3b-10.19  – 1 Kor.6,13c-15a.17-20  – Joh. 1,35-42

 

Luister en zie.. staat als titel op ons boekje.

Vermoedelijk is deze titel gekozen vanwege diverse mensen die in de lezingen goed geluisterd hebben. De twee leerlingen van Johannes hebben eerst naar Johannes, hun leraar, geluisterd. Daarna naar Jezus, die hen in zijn huis ontving. En ze hebben daar ook goed rondgekeken. In de eerste lezing is het de jonge Samuël die uitstekend luisterde, maar hij keek aanvankelijk wel de verkeerde richting in. Zijn leraar Eli wees hem de goede richting.

 Luister en zie.  Dat betekent: je actief openstellen voor de werkelijkheid om je heen. Je moet natuur-lijk ook luisteren en kijken naar jezelf. Luisteren naar je eigen lichaam en geest. Naar de klok in je,  naar je inwendige stem. Maar daar gaat het nu niet over. Vandaag gaat het over de openheid voor de werkelijkheid om je heen, Openheid voor de tekens in de natuur.  Voor de medemensen om je heen

En voor de hemel die haar stem laat horen in profeten, maar vooral in het vlees geworden woord, Jezus Christus. Door Jezus Christus is God voor ons hoorbaar geworden. God is nu door ons te beluisteren. In het mensgeworden Woord.

Ogen en oren zijn onze ramen die naar buiten kunnen open staan. Je kunt die vensters ook sluiten of op een kiertje open zetten. Ook wagenwijd open zetten. Je hebt dat allemaal zelf niet in handen.

Soms zjn de ramen dof of matglas. Dan komt de buitenwereld niet helemaal binnen. Sommige dingen horen of zien we niet. Dat zijn dan blinde vlekken. Dat gebeurt vaker dan we denken. Naar sommige onderwerpen hebben we geen oren. Maar het kan ook zijn dat we die niet willen zien. Ons horen en ons zien zijn altijd beperkt. Want we zijn geen tabula rasa, geen onbeschreven blad. Wat we eens gehoord en gezien hebben, ons verleden dus, leidt ons horen en ons zien van nu. We hebben vaststaande ideeën. Bepaalde opvattingen en ervaringen. Die gebruiken we als maatstaf. Wat er niet bij past, aanvaarden we niet. Ons huidige weten leidt ons toekomstige horen en zien. Daardoor blijft onze wereld klein. We hebben vaak al te veel bagage.

We laten ons gewoonlijk ook leiden door de gangbare begrippen. Door wat men over het algemeen zegt en denkt. We praten de menigte vaak na. Veel meer dan we denken. Wij moeten soms bewust ons zelf vernieuwen.

Het begrippenapparaat dat wij hanteren, is ook niet altijd geschikt om de werkelijkheid op te vangen en te verwoorden. Dat geldt vooral als het over God gaat en over godsdienstige dingen. Luisteren met gelovige oren is een andere vorm van luisteren dan luisteren met physische of wetenschap-pelijke oren. Wij, mensen, blijven vaak in de physica of een andere wetenschap steken. Vooral tegenwoordig nu de physica en andere wetenschappen zo’n geweldige vorderingen maken. Alleen wat voor de physica mogelijk is, is dan maar mogelijk, denken we dan. Die wetenschap is vaak de maatstaf van mogelijkheid en onmogelijkheid. Het gaat alleen maar om het weten van harde feiten..

 

Gelovig luisteren en gelovig kijken zijn anders. Het geloof in God, Schepper van hemel en aarde, verruimt onze horizon mateloos. Het geloof in Jezus Christus, het mensgeworden woord en de Heilige Geest.. Die vensters gaan  daardoor oneindig verder open. “We moeten geloven dat voor God alles mogelijk is” zegt Jezus Christus (Mt. 19.26). “Wat niet in de macht van mensen ligt, ligt wel in de macht van God” ( Lc. 28, 27. ). De gelovige weet daarom door zijn geloof niet, wat er allemaal mogelijk is. Wat in onze oren vaak vreemd is, onmogelijk misschien zoals verrijzenis en eeuwig leven.

Wat weten niet wat wij zeggen met ‘almachtige God’. We weten niet wat dat ‘al’  van almacht inhoudt.

 

Luistern met gelovige oren. Aansporing om gelovig te luisteren komt vaak in de Schrift voor.

De Vader spoort ons zelf daartoe aan: “Dit is mijn Zoon. De Welbeminde. Luistert naar Hem.”

(Mc. 9,7).Omdat het christendom een boodschap is die Jezus Christus ons openbaart. Een hemelse boodschap., een wonderlijke en mysterieuze boodschap.. Een belofte, toekomstmuziek door God