Bidden

20 DECEMBER 2015

 

Overweging vierde Zondag in de advent 2015
Lezingen: Micha 5,1-4a – Hebr, 10,5-10 – Lc. 1,39-45

De zwangere Maria gaat op bezoek bij haar nicht Elisabeth, die langer zwanger is dan Maria.
Twee zwangere vrouwen dus, die beide een bijzonder kind verwachten: JohAnnes de doper en Jezus Christus. Deze kinderen zullen het leven van deze vrouwen diep gaan tekenen en beïnvloeden.
Deze kinderen zullen een enorme weerslag hebben op het leven van Elisabeth en Maria, hun moeders.
Dat wordt direct duidelijk in het welkomstwoord, dat Elisabeth tot haar jongere nicht Maria zegt:
“Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?“
De moeder van mijn Heer…! Een geboorte schept een intense relatie tussen moeder en kind. De appel valt niet ver van de boom. Het kind zal lijken op de ouder. Hoe vaak hoor je dat niet: “Dat is een zoon of dochter van die of die. Dat is duidelijk te zien..”
Maar andersom is ook het geval. De ouder deint mee met het kind, op de golven van diens goede en kwade dagen. De status van het kind gaat over op de moeder. De eer en de oneer. Maria is voortaan de “moeder van de Heer..!”

Beroemde mensen, bekende Nederlanders hebben een bepaalde uitstraling. Als sterren schitteren ze in de media, in de samenleving. En de stralen van die schitterende sterren vallen op de omgeving.
Op de moeders, op de familieleden, dorpsgenoten, klasgenoten.
“Die minister is in de verte nog familie van mij.
Met die zangeres heb ik nog op school gezeten.
En die beroemde voetballer komt bij ons uit de buurt..”
Hierden werd eens het dorp van kampioenen genoemd. Hierden steeg in achting door de Hierdenaren Jan en Theo Bosch en door Timmer en Konterman.
Zo pikt men een graantje mee van de beroemdheid van die ster. Van de eer en de roem. We lijken er zelf een beetje groter door worden. De ster spreidt haar stralen uit over de omgeving. De omgeving plukt de stralen van die sterrren.

Bij Maria is dit anders. Zij is “De moeder van mijn Heer..” Er is een natuurlijke band tussen haar en haar kind Jezus.Maar zij is er niet op uit om de roem en grootheid van haar zoon naar zich toe te halen. Zij wil er geen eer aan behalen. Dat blijkt uit het magnificat. Zij noemt zich ”de dienstmaagd des Heren.” Toch gaat de roem van haar kind op haar over. De roem van haar Heer. Zij deelt er in. Zij is de moeder van de Heer.

Het was niet gemakkelijk voor haar om die rol te vervullen. Om in de schaduw van een grootheid te leven. Als de ster van de hemel valt, valt de familie ook mee. De familie gaat delen in de neergang, in de ondergang. “Hij is de zoon van een NSB-er. Haar vader zit in de gevangenis; levenslang. Dat is familie van de terroristen. “ De ster neemt in zijn val zijn omgeving mee..

Zo is het ook met Maria. Maria deelt in de hoogte en ook in de diepte van haar Zoon. Jezus werd door zijn vijandige tegenstanders gezocht. Hij was ter dood veroordeeld. De familie moest met Hem vluchten om daaraan te ontkomen. Maria en Jozef vluchten met Hem naar Egypte. Daar moesten zij als vluchtelingen opvang zoeken. Zijn ze daar goed ontvangen? Was er daar wel plaats in de herberg? Of zijn ze daar aangewezen op vluchtelingenkampen? Of hadden ze daar familieleden of bekenden. Waren ze aangewezen op de voedselbank? Ze hebben in ieder geval de status van vluchteling, van vreemdeling ervaren.

Maria is de moeder van de Heer. In goede en kwade dagen. Daarom staat zij later onder het kruis van haar Zoon. ‘Stabat Mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa’. Maria staat er, vol smart en verdriet, naast het kruis, vol tranen. Wat heeft Maria als de moeder van de Heer veel mee moeten maken!

Maar de laatste situatie van haar zoon Jezus was niet het kruis maar de verrijzenis. De overwinning. Pasen. De hemelvaart. Het koningschap. Jezus werd de Heer, waarvoor iedere knie zich moet buigen.
Christus Koning. En daar mocht de moeder ook in delen. Zij krijgt een plaats naast de koning. Als
Koningin des Hemels. In de Maria Maggiore in Rome is dat prachtig in Mozaïek afgebeeld. Maria is gekroond als de koningin; zij zit naast Jezus, de koning van de vrede. Als de moeder van de Heer.

En wanneer wij als broeders en zusters bij Jezus Christus horen, met Hem verbonden zijn, door geloof, hoop en liefde, dan zal zijn glorie zich ook over ons zich spreiden, dan zullen wij delen in zijn glans en heerlijkheid. Hij zal zijn licht over ons spreiden. Wij zullen delen in zijn verrijzenis.
Wij zullen eens zijn waar Hij is, in zijn heerlijkheid.