Leven

Betrokken zijn?

Mensen zijn op verschillende wijzen op ons betrokken:
– zij die graag onze vieringen in de kapel bezoeken,
– zij die met regelmaat een aantal dagen met ons meeleven,
– zij die vanuit hun belangstelling geabonneerd zijn op onze Nieuwsbron waarin wij vier keer per jaar vertellen over ons wel en wee.

Er zijn de vele vrijwilligers van woensdagploeg, landgoedweek of bosweek: lees hier meer.

Participatie
Ook zijn er mensen die een grotere betrokkenheid verlangen en die we ‘participanten’ noemen. Op dit moment zijn er twee participanten bij De Essenburgh. Zij wonen niet bij ons maar zijn er met grote regelmaat, en nemen dan deel aan ons leven, bidden en werken. We zoeken samen naar een vaste taak die bij hem/haar past. In de kapel zitten de participanten ook bij ons, norbertijnen, in de koorbanken.

Na een periode van kennismaking en verdieping heeft ieder van hen zich middels een contract verbonden met onze gemeenschap voor een periode van twee jaar. De bevestiging van de participant(e) vond plaats in de zondagsvespers. Na die twee jaren is een herbevestiging waarna de participatie telkens stilzwijgend wordt verlengd. Een citaat uit het participatie-contract:

Voor zover dit als participant(e) mogelijk is, wil ik samen met de communiteit vorm geven aan de gemeenschap van Christus, zoals die oplicht in de beschrijving van de eerste christengemeente in Jeruzalem, zoals deze door Augustinus en Norbertus is doorgegeven en in de norbertijnse traditie – telkens op aangepaste wijze – is getracht waar te maken.

Waar de gemeenschap van Mariëngaard (De Essenburgh) in samen bidden, samen leven, en samen werken door professie gestalte geeft aan haar inspiratie en zending ten dienste van de kerkgemeenschap en de samenleving, wil ik daar als participant(e) vorm aan geven in verbondenheid met allen die op de gemeenschap betrokken zijn en in de kringen waarin ik leef en werk.