DSC_0392
Abt Denis Hendrickx met de Norbertijnse gemeenschap van De Schans.

Tilburg kent een lange traditie van Norbertijnse aanwezigheid. De eeuwenoude band met de vlaamse abdij van Tongerlo is nog zichtbaar in straatnamen en gebouwen. Na een periode van afwezigheid maakte de norbertijnse aanwezigheid in 1964 een nieuwe start. Bisschop Bekkers van Den Bosch vroeg aan de abt van Berne om het parochiepastoraat in het nieuwe stadsdeel Tilburg-Noord ter hand te nemen.
De norbertijnen van ‘De Schans ‘zijn in de stad vooral gekend door actieve en betrokken aanwezigheid.

De Norbertijnse gemeenschap heeft haar thuis aan de Schans in Tilburg-Noord, hierdoor ontwikkelt leven en werken zich vooral van hieruit. De kleine gemeenschap maakt het mogelijk de verschillende krachten en talenten direct met betrokkenen in werk en leven te verbinden.

Met elkaar zijn we in staat om onze spiritualiteit levend te blijven houden en vruchtbaar te laten zijn voor de mensen om ons heen, juist en vooral ook voor situaties in onze stad die vragen om verbetering. Zo zijn we op meerdere terreinen actief en betrokken: in de parochiegemeenschap, bij het Peerke Donders Park en bij het interreligieus ontmoetingscentrum ‘Het Ronde Tafelhuis’.

Als gemeenschap voelen we ons nadrukkelijk verbonden met de orde, wereldwijd. We onderhouden regelmatige contacten en leven mee met het wel en wee. Waar mogelijk zet de gemeenschap zich in door acties die het ordesleven elders kunnen ondersteunen.
Bijzondere banden worden onderhouden met de andere gemeenschappen van Berne in Heeswijk en Hierden en de beide zustergemeenschappen van Oosterhout en Hierden.

De kleine Norbertijnse gemeenschap van priorij ‘De Schans’ kenmerkt zich door een sterke homogeniteit omdat men gewend is het dagelijks leven van bidden, werken en recreëren met elkaar te delen. Er heerst een zekere intimiteit met familiale sfeer.
Twee keer in de maand is er een huiskapittel waaraan ook de participanten deelnemen. Het gaat over werk en spiritualiteit, en het zijn inspirerende, bezinnende avonden waar iedereen blij mee is. Natuurlijk worden op zo’n avond ook van tijd tot tijd de alledaagse dingen geregeld.