Bidden

Gebedsmomenten

Alle gebedsmomenten staan open voor allen die hiervoor open willen staan. Men wordt verzocht om tien minuten voor aanvang aanwezig te zijn opdat het gebed in stilte een aanvang kan nemen.

tilburg1Ochtendgebed
De dag begint met het ochtendgebed om 08.00 uur in de norbertuskapel. De orde van dienst is eenvoudig en bestaat uit een vaste acclamatie, twee psalmen, een lezing uit de Schrift, stilte ter overdenking en voorbeden. Zij wordt afgesloten met een zending en dankwoord aan de Heer. Zo gesterkt en gevoed vindt de dag een aanvang.

 

maandag t/m zaterdag
08.00 uur
Norbertuskapel in de Mariakerk

tilburg2Avondgebed/ vespers
Dagelijks om 18.15 uur vindt in de Norbertuskapel het avondgebed plaats. Ook hier elementen als psalmen, lezing uit de Schrift, acclamaties en voorbeden.

De speciale relatie met Maria, moeder van de Zoon, wordt uitgezongen in het Magnificat of een ander marialied.


maandag t/m vrijdag 
18.15 uur 
Norbertuskapel in de Mariakerk

tilburg3Eucharistieviering
Wekelijks op de zondagmorgen vieren wij als convent, samen met allen die hierbij aanwezig willen zijn, eucharistie in de parochiekerk. Deze viering begint om 10.30 uur en wordt altijd opgeluisterd door een koor.

 zondag 
10.30 uur 
Conventsviering Mariakerk