Leven

Links

 

Sites van/over norbertijnen

Prémontré
De officiele internationale, engelstalige site van de norbertijnen.

Solidair met India
Informatie over door de Abdij van Berne gestichte projecten in India.

Abdij van Tongerlo
Vanuit de abdij van Tongerlo zijn bijna 800 jaar geleden de eerste norbertijnen naar Tilburg gekomen.

Sint Catharinadal
Zusters Norbertinessen in Oosterhout.


Werk van priorij De Schans

Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok
Norbertijnenparochie Heikant-Quirijnstok is het werkterrein van de Tilburgse norbertijnen. Website met veel links.

Ronde Tafelhuis 
Interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg Noord.

Peerke Donders
Peerke Donderspaviljoen, museum voor naastenliefde. Een norbertijns initiatief.


Religieus leven in Nederland

Rorate
Berichten uit katholiek Nederland.

KNR
Website waarop kloosters en abdijen in Nederland zich presenteren.

De Nieuwe Liefde
Centrum voor studie, bezinning en debat.

Huis van de roeping
Website voor mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden voor toekomstig religieus leven.

Nieuwwij
Interreligieuze website met achtergronden en informatie over verschillende religies in ons land. Ook heel concrete activiteiten zijn hier te vinden.


Religieus leven in Tilburg

PKN Tilburg
Website van de protestantse gemeente Tilburg e.o. In oecumenisch verband werken wij structureel en regelmatig samen.

Liberaal Joodse Gemeenschap
De Liberaal Joodse Gemeente Brabant heeft haar zetel in Tilburg. Met deze gemeente bestaan goede contacten.


Bladen en tijdschriften

Roerom
Nieuws, service- en communicatieblad voor mensen betrokken bij kerk en samenleving.

Volzin
Tweewekelijks tijdschrift over zin en zinvol leven.

Wijkkrant Noord
Website van de wijkkrant van Tilburg Noord. Hierop een groot archief waarop teruggezocht kan worden naar artikelen uit eerdere edities.


Overige interessante sites

Gemeente Tilburg
Brede informatie over de veelkleurige stad Tilburg.