Werken

RTH Tilburg

Het Ronde Tafelhuis in Tilburg Noord huisvest meerdere groeperingen met diverse culturele en religieuze achtergronden. Het huis is gevestigd in het VerHalenHUis aan het Wagnerplein in Tilburg Noord en is zeven dagen per week op drie dagdelen geopend. Dit is alleen mogelijk dankzij en met hulp van vrijwilligers. Zij zijn het ook die het pand onderhouden, zorgdragen voor catering, gastvrouw/ gastheer zijn en nog veel meer.

Het Ronde Tafelhuis kent meerdere functies. Zo houden de religieuze groeperingen er hun wekelijkse vieringen en bijeenkomsten. Enkele malen per jaar slaan zij de handen ineen en werken samen met de andere groeperingen  om te komen tot een gezamenlijk programma. Een andere functie is de inloop/huiskamer functie; bewoners uit de wijk, met verschillende achtergronden, komen samen voor ontmoeting en gesprek. De derde functie is die van programmering voor wijkactiviteiten. Een filmprogramma, themabijeenkomsten, debat- en dialoogavonden over vaak actuele onderwerpen, worden meermalen per jaar georganiseerd. Tot slot kent het Ronde Tafelhuis enkele bijzondere projecten waarbij kwetsbare wijkbewoners worden ondersteund. Zo kennen wij VerWijs, een wekelijks drukbezocht inloopspreekuur op de vrijdagochtend, een formulierenhulpspreekuur. Daarnaast worden Taallessen gegeven aan mensen die daarom vragen, huisvest het Ronde Tafelhuis de zogenaamde ‘Sop- en Zeepplank’, een initiatief waarbij duurzaamheid en armoedebestrijding hand in hand gaan. Jongste loot aan de stam zijn de projecten Wereldkeuken en Suuq de markt op.

ghanes

Ghanes Pentacost Gemeenschap

 

tafel1Enkele groeperingen die gebruik maken van het Ronde Tafelhuis: De Afghaanse Verenging Tilburg, De Zonnebloem afdeling Heikant-Quirijnstok, Somalische stichting Rajo, Hindoegemeenschap Tilburg, Zangkoor Cantabile, Ghanese Pentecostcommunity, Parochie Heikant-Quirijnstok en enkele zelfhulporganisaties. Verder worden de ruimten verhuurd voor incidentele activiteiten van verschillende groeperingen.

 

Het Ronde Tafelhuis maakt deel uit van de wijknetwerken en werkt nauw samen met Contour de Twern, Bibliotheek Wagnerplein, Zorgcentrum de Heikant, Peerke Donderspark, Vakschool Midden Brabant, Fontys Theologie en levensbeschouwing, MST, de Toegang, en vele anderen.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAReligieuze organisaties die verbonden zijn aan het Ronde tafelhuis zijn de Liberaal Joodse Gemeenschap, Protestantse Gemeente Tilburg e.o., Parochie Heikant-Quirijnstok, Montfortkerk, El Feth Moskee< het Apostolisch genootschap en nog veel meer. Als lid van de Agenda commissie van het Religieus Beraad Tilburg zijn er vele mogelijkheden tot samenwerking met de andere religieuze groeperingen in Tilburg en daar buiten.

 

De staf van het Ronde Tafelhuis bestaat uit een Directeur, Stafmedewerker, Stafondersteuner en een  Beheerder. Alle werkzaamheden worden door de staf in samenwerking met vele goed gemotiveerde vrijwilligers verricht. Het centrum ontvangt van de Gemeente  Tilburg een jaarlijkse subsidie van  134.000,= . Deze subsidie wordt aangewend voor salariskosten, activiteitenkosten, woonlasten etc. Het Ronde Tafelhuis kent derhalve geen reserves. Alle subsidies en inkomsten worden aangewend voor activiteiten.