Werken

Werkgroep Zsámbék

Opening Josephinum in Zsámbék op 27 oktober 2015
de geboortedag van Peerke Donders

Met een kleine Tilburgse delegatie zijn we in het eerste weekend van de herfstvakantie naar Zsámbék gegaan om daar de feestelijke opening van het tehuis voor ouderen het ‘Josephinum’ bij te wonen. Een huis voor dakloze ouderen, waarbij Max Maakt Mogelijk heeft gezorgd voor een deel van de inrichting. Omroep MAX heeft opnamen gemaakt van deze feestelijke opening. Beelden worden uitgezonden op 4 december om 17.55 uur.

Het was bijzonder om hierbij aanwezig te mogen zijn.

’s Ochtends om 11 uur was er een mis in de kerk, waarbij ook een aantal ouderen aanwezig waren.

Daarna hebben we namens de werkgroep van de Norbertijnen Tilburg een boom geplant, waarbij ook een plaquette is geplaatst met een tekst uit Psalm 1: “Als een boom geworteld aan stromend water.”

De ouderen werden rondgeleid en ze genoten van de aanblik van het huis, ze probeerden de stoelen uit, bekeken nieuwsgierig de mooie gordijnen. Kortom ze maakten kennis met hun nieuwe thuis.

Het officiële gedeelte bestond uit toespraken van hoogwaardigheidsbekleders, ook Jan Slagter hield een toespraak, die door Zr. Katalin werd vertaald in het Hongaars, waarna het gebouw plechtig werd ingezegend door de bisschop.

De dag werd afgesloten met een warm en koud buffet, waarbij veel leerlingen van de praktijkschool hun beste beentje voorzetten.

Laten we hopen dat de ouderen van Zsámbék lang van hun gebouw kunnen genieten.

Hulp voor Zsámbék in Hongarije  

De Norbertijnen van priorij ‘De Schans’ in Tilburg onderhouden al vele jaren contact met    de zusters Norbertinessen in Zsámbék. Sinds 2010-2011 is er structurele hulp vanuit  Tilburg voor het werk van deze zusters.

Zsámbék ligt op ongeveer 30 km van Budapest, Hongarije.
Het dorp wordt gekenmerkt en getekend door zijn etnische diversiteit: naast de Hongaarse bevolking wonen er een groot aantal Roma- en Südetenduitser gezinnen. Deze groepen kennen grote armoede, veel sociale problemen, alcoholisme en werkloosheid.
Het hulpprogramma van de zusters is erop gericht om het zelfbewustzijn van deze bevolkingsgroep te versterken.
Door o.a. het aanbieden van aangepaste scholing wil men deze een reëel perspectief bieden. Zo kan de kringloop doorbroken worden bij de mensen die alleen  voor  de onderkant van de samenleving bestemd lijken te zijn

De Norbertinessen zorgen voor:

 • Het verbeteren van het beroepsonderwijs
 • Tweede kans onderwijs
 • Onderwijs met maaltijden voor kansarme kinderen
 • Maatschappelijke ondersteuning, zoals bijv. de sociale werkplaats
 • Realiseren van daklozenopvang
 • Voedselhulp voor kansarmen
 • Hulp voor ouderen en opvang van ouderen in een verzorgingstehuis

Op verschillende manieren kunt u het werk  van de zusters geldelijk steunen:  

 • Een eenmalige gift bij een bijzondere gelegenheid, zoals verjaardag, doop, jubilea etc.
 • Structureel door maandelijks, via een machtiging, een vast bedrag te schenken.
 • Acties.

Waarvoor wordt het geld gebruikt? 

 • Voedselpakketten
 • Medicijnen
 • Maaltijden voor kinderen
 • Stookhout, olie en kolen voor de winter
 • Leermaterialen
 • Verzorging van bejaarden
 • Lesgeven

Wilt u meer weten over de projecten van de zusters:
Zsambek@norbertijnentilburg.nl

Giften ten bate van het project:
Rekeningnummer  NL06 RABO 0108 0566 86
t.n.v. Norbertijnen Tilburg Zsámbék
De Schans 95
5011 EN Tilburg