Programma Leerhuis Abdij van Berne 2020-2021

Leerhuis 1 – Handelingen van de apostelen

Hoe zie je een geloofsgemeenschap, een kerk, groeien? In het Bijbelboek Handelingen van de apostelen zien we hoe de elf leerlingen van Jezus na zijn dood en opwekking uit de doden met zijn boodschap omgaan.

We volgen de apostelen. We komen ook in dit leerhuisjaar de apostel Paulus tegen die van vervolger van de christenen een vurig aanhanger wordt van Jezus. Het begin is een kleine groep – enthousiaste en vrijmoedige mensen. Paulus – ook hij – is een belangrijke getuige in de verkondiging van de boodschap van Jezus’ lijden-dood-verrijzenis. Het is een organische groei, met de nodige hindernissen, oftewel uitdagingen.

In twaalf avonden lezen we hoofdstuk na hoofdstuk en stellen ons steeds de vraag: wat leert ons dit verhaal voor ons eigen staan in de samenleving van vandaag, voor de plaats van de kerkgemeenschap in onze dagen?

Leerhuisgroep 1
Deze groep komt bijeen op donderdagavond van 19.30 – 21.30 uur.

– 24 september 2020
– 8 en 22 oktober                      
– 5 en 19 november
– 3 en 17 de­cember
– 7 en 21 janua­ri 2021
– 4 en 18 februari
–  4 maart
(reserve 18 maart)

Plaats: Abdij van Berne te Heeswijk

Leerhuis 2 – Marcus en het Eerste Verbond

We gaan verder met het lezen uit het evangelie van Marcus. Dit jaar nemen we de ene keer een gedeelte uit Marcus, de keer daarop nemen we een Bijbeltekst uit het Eerste Verbond (het Oude Testament) aansluitend bij de Marcus-tekst. En zo afwisselend. Spannende bezigheid. De twee gedeelten van de christelijke Bijbel worden zo aangesproken

Marcus – het eerst geschreven evangelie – wil een boodschap van hoop uitdragen. Jezus is de Zoon van God en Hij heeft ons menselijke bestaan helemaal gedeeld.

Maar… Marcus is voorzichtig met grote belijdenissen. Ga toch voorzichtig met die boodschap om… het is zo kwetsbaar.
We beginnen bij de eerste hoofdstukken van Marcus en volgen Jezus op de voet bij het brengen van de Blijde Boodschap.

Leerhuisgroep 2
Deze groep komt bijeen op woensdagmiddag van 15.30 – 17.30 uur:

– 23 september 2020
– 7 en 21 oktober           
– 4 en 18 november
– 2 en 16 de­cember
– 6 en 20 janua­ri 2021
– 3 en 17 februari
– 3 maart
(reserve 17 maart)

Plaats: Abdij van Berne te Heeswijk.