30-05-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Protocol vieringen Abdij van Berne vanaf 2 juni 2020

Beste mensen,

We hebben u gemist tijdens de vieringen de afgelopen maanden. Maar gelukkig kunnen we daar nu verandering in brengen. Vanaf 2 juni kunt u op weekdagen de eucharistieviering om 12.15 uur en de vespers om 18.00 uur bijwonen.

Vanaf 5 juli geldt dat ook voor de zondagse eucharistieviering om 10.30 uur. Voor alle vieringen geldt dat er geen samenzang is; dat u zich vooraf moet laten registeren (dat kan bij de deur van de abdijkerk) en dat er geen toiletten beschikbaar zijn. Wij vragen u nadrukkelijk niét te komen wanneer u (mildere) klachten heeft.

Voor de vieringen op de zondag geldt tevens dat u zich dient aan te melden. Dat kan telefonisch op de vrijdag voorafgaande aan de viering tussen 10.00 en 17.00 uur. Telefoon: 0413-299299. Het samen een kopje koffie drinken, moeten we nog even uitstellen.

Bron: Abdij van Berne