09-06-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Protocol voor gasten Abdij van Berne

De Abdij van Berne heeft onlangs extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om ervoor te zorgen dat het verblijf van gasten veilig en verantwoord is voor de gasten zelf maar ook voor de bewoners en de medewerkers van de abdij. Hieronder vindt u hierover meer informatie.
___

Beste mensen,

We zijn enorm blij vanaf juni weer gasten te kunnen ontvangen in de abdij. We heten u van harte welkom en hopen dat u weer een inspirerende tijd in ons klooster heeft. We hebben extra maatregelen genomen en een protocol opgesteld om te zorgen dat uw verblijf veilig en verantwoord is voor u én ook voor de bewoners en voor onze medewerkers. Alleen samen met u kunnen we zorgen dat hygiëne en de afstand van 1,5 meter gewaarborgd blijft. Het protocol vindt u hieronder. We verzoeken u het protocol vóór uw vertrek naar Heeswijk door te nemen.

Algemene regelgeving vanuit het RIVM:
– Ontsmet uw handen bij binnenkomen en uitgaan van de abdij.
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
– Schud geen handen.
– Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen in huis:
– U wordt gevraagd of u zich gezond voelt. Als dat niet zo is, vragen wij u weer naar huis te gaan.
– Gebruik alleen uw eigen toilet op uw kamer, dus niet de gemeenschappelijke toiletten in de gangen beneden.
– Houd de 1,5 meter afstand overal waar dat mogelijk is. Blijf rechts lopen in de pandgangen.

In de refter:
– Vooraf uw handen wassen op uw eigen kamer (wellicht voor de viering in de abdijkerk).
– Volg in de refter de aanwijzingen van uw gastvrouw/-heer. Houd zoveel mogelijk afstand, kom achter elkaar binnen en ga zo ook weer naar buiten. Beperk bewegingen naar de buffettafel.
– U hoeft niet te helpen bij de afwas of bij het afruimen en dekken van de tafels.

In de huiskamer of in het lokaal:
– De koffie in de huiskamer of in uw werklokaal wordt geregeld door de keuken en door de begeleider.
– Denk aan de afstand van 1,5 meter.
– Er is geen gezamenlijk koffiedrinken met de norbertijnen.
– Na afloop afwas terugbrengen naar keuken.

In de abdijkerk:
– U kunt binnendoor naar de abdijkerk. U hoeft zich niet aan te melden.
– Ontsmet uw handen bij de ingang van de kerk. Volg de aanwijzingen van de begeleider.
– Daar gaan zitten waar dat geoorloofd en aangegeven is. Dus niet in de koorbanken. Geen stoelen verplaatsen.
– Instructies bij het communiceren worden nader bepaald en via de begeleider bekend gemaakt. Dat geldt ook voor de samenzang.

Bij constatering van besmetting binnen de abdij, bij gasten, medebroeders e.a. wordt u verzocht naar huis te gaan.

Wij hopen dat u (ondanks de maatregelen) een goed verblijf heeft in de abdij. Mocht er iets zijn, schroom niet om dat kenbaar te maken aan de gastheer/-vrouw.

Tenslotte
We zijn ons er van bewust dat we veel van u als bezoeker vragen. Toch rekenen we op uw volledige medewerking, want alleen samen kunnen we een prettig en veilig verblijf waarborgen!

Met vriendelijke groet,

namens alle norbertijnen en gastheren en -vrouwen.