24-12-2017, Abdij van Berne Heeswijk

Thaddeus van Schijndel overleden

thaddeus…maar Jezus antwoordde:
‘Mijn moeder en mijn broers
zijn degenen
die naar het woord van God
luisteren
en ernaar handelen.’

Lucas 8,21

In overgave en vertrouwen is van ons heengegaan onze medebroeder en oom Thaddeus Martien van Schijndel, norbertijn van de Abdij van Berne.

Martien werd geboren te Gemert op 16 februari 1923. Hij volgde de opleiding aan de Latijnse school in Gemert. In 1942 ontving hij het witte kleed van de norbertijnen in de Abdij van Berne. Op 17 september 1944 legde hij de religieuze geloften en op 4 augustus 1948 volgde zijn wijding tot priester.

Het was zijn grote wens in de missie van India te gaan werken maar de staat India gaf daarvoor geen visum af. Daarom ging hij naar Rome voor een studie aan het Gregorianum. In 1960 rondde hij zijn studie kerkelijk recht af met het behalen van de doctorsgraad. Terug in Nederland vond hij in maart 1953 een plaats in priorij ‘De Essenburgh’. Hij werd docent filosofie en theologie aan de opleiding van de juniores. Met plezier kon hij over die periode vertellen.

In 1956 verhuisde Thaddeus – Thadje voor zijn medebroeders – naar de ‘Hospitalité’ in Banneux. Als rector ontfermde hij zich samen met enkele medebroeders van Tongerlo en Averbode over de talloze pelgrims die naar deze Maria-bedevaartplaats kwamen. Zijn voorliefde ging uit naar gesprekken met de talloze zusters.

Dat bleek ook toen hij na zijn pensionering in 1998 terugkeerde naar Berne en werd aangesteld als medepastor van Huize ‘De Bongerd’ in Heeswijk. Nog jaren zagen zijn medebroeders hem dagelijks naar ‘de overkant’ gaan om de eucharistie te vieren met de zusters van JMJ (congregatie van Jezus, Maria en Jozef), om zieken op te beuren en de zusters bij te staan die aan het einde van hun leven gekomen waren.

In de abdij leidde hij een enigszins teruggetrokken leven. Hij vierde trouw de gebedsdiensten mee, zat aan bij de maaltijden maar trok zich daarna graag terug in zijn kamer om onder het genot van een sigaartje het een en ander te lezen.

De laatste jaren van zijn leven ondervond hij veel hinder van het feit dat zowel zijn gezicht als zijn gehoor sterk verminderden. Het afgelopen jaar werd hij verzorgd door de medewerk(st)ers van Laverhof, eerst in Cunera/De Bongerd, daarna in huize ‘St. Barbara’. Geheel volgens zijn wens is hij daar in alle rust overleden.

Tijdens een plechtige eucharistieviering in de abdijkerk op donderdag 28 december zullen wij vanaf 11.00 uur zijn leven en werken gedenken en hem toevertrouwen aan de Heer van alle Leven. Daarna zullen we hem op de begraafplaats van de abdij te ruste leggen.

Op woensdagavond 27 december houden we vanaf 19.00 uur voor hem een avondwake in de abdijkerk. Voor en na de avondwake en voor de afscheidsviering op donderdagmorgen is er gelegenheid om afscheid te nemen van Thaddeus.

Namens de Canonie van Berne en de familie Van Schijndel

Denis Hendrickx o.praem., abt van Berne

Bron: Abdij van Berne | Foto: Abdij van Berne