03-06-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Update toekomstplannen Abdij van Berne: Centraal secretariaat, nieuwe website en gebouw statushouders

Hoe gaat het met toekomstplannen van de Abdij van Berne? Hieronder een update wat betreft het centraal secretariaat, de nieuwe website en het gebouw waar nu de statushouders wonen.

Centraal secretariaat
Een belangrijk onderdeel van de toekomstplannen van de Abdij van Berne is het centraal secretariaat dat uiteindelijk in het abdijhuis een plek krijgt. Het idee is dat straks zoveel mogelijk organisaties, groepen, commissies, etc. die actief zijn in en voor de abdij gebruik gaan maken van dit secretariaat zodat er veel efficiƫnter gewerkt kan gaan worden en de communicatie ook aanzienlijk zal verbeteren.

Een nieuw reserveringssysteem (voor gasten, huurders van zalen, etc.) is een van de prioriteiten voor de korte termijn. Inmiddels is een betrouwbaar systeem aangeschaft. Vanuit het Dominicanenklooster in Huissen, dat dit systeem ook gebruikt, krijgen we ruimhartige ondersteuning. Deskundigen in Huissen trainen onze medewerkers in het gebruik. Binnenkort zal een nieuwe secretariaatsmedewerker aan de slag gaan in de projectruimte, want er is veel werk te verzetten. Sonja, Fons, Ina en Henk-Jan hebben de sollicitatieprocedure gedaan.

Nieuwe website
Voor het eind van dit jaar willen we een geheel nieuwe website voor de abdij online hebben. Waarom? Omdat de huidige website gebouwd is in 2015 en inmiddels op wezenlijke onderdelen niet meer voldoende mogelijkheden heeft. Zowel voor de personen die deze website onderhouden als voor de bezoekers van de site. Ook zijn er inmiddels meerdere technische problemen die te duur zijn om te verhelpen. De komende weken, maanden zullen wensen voor de nieuwe website worden verzameld bij o.a. de verschillende gebruikers en zal gekeken worden welk bedrijf de site voor de abdij mag gaan bouwen. Uiteraard zullen alle onderdelen van de toekomstplannen een prominente plek krijgen op de website.

Gebouw statushouders
Zoals je wellicht weet, wonen er sinds zomer 2016 statushouders in een van de gebouwen op het abdijterrein (naast Berne Media). Omdat deze groep statushouders steeds kleiner wordt en er dus meerdere ruimten permanent leeg staan, wordt momenteel gekeken naar een andere bestemming voor dit gebouw. We hopen je hierover in een volgende Nieuwsbrief meer te kunnen vertellen.

Bron: Abdij van Berne