01-02-2019, Priorij de Schans Tilburg

Vastenactie 2019

Vastenactie 2019
Ook in dit jaar sluit onze parochie aan bij het Vastenactieproject van de Abdij van Berne. Een van de projecten van onze indiase norbertijnen staat hier centraal.
Hieronder meer informatie. Binnenkort informeren wij u verder over deze projecten. Investeren in mensen De dorpen Jamtara, Paraswara en Salidwada liggen in de deelstaat Madhya Pradesh in India. Voor veel inwoners van deze dorpen is het lastig om een vast inkomen te
krijgen, waardoor de meeste mensen verschillende banen combineren om rond te komen. De meest gebruikelijke werkzaamheden zijn seizoensarbeid in de landbouw, constructiewerk en het houden van vee. Deze banen geven weinig zekerheid: de arbeiders krijgen per dag betaald en soms gaan er weken voorbij waarin er geen werk beschikbaar is. De Society of Abbey of Berne is bij de bewoners van deze dorpen langsgegaan en uit deze gesprekken bleek dat het lastig is voor mensen om
te investeren in nieuwe activiteiten om hun inkomsten te verbeteren, omdat ze hier niet genoeg geld voor hebben.

Stichting Solidair met India
Stichting Solidair met India is voortgekomen uit de missieprocuur van de Norbertijnen van de abdij van Berne in Heeswijk. In 1923 trokken de eerste Norbertijnen naar India om zich in te zetten voor de kansarmen. Inmiddels zijn deze werkzaamheden overgenomen door Indiase Norbertijnen, maar is er nog steeds veel contact tussen hen en de stichting Solidair met India.

Opzetten van inkomens genererende activiteiten
Om de cirkel van armoede te doorbreken wil de Society of Abbey of Berne 84 gezinnen helpen met het verbeteren van hun inkomsten. Afhankelijk van iemands kennis en ervaring zal gekeken worden in welke werkzaamheden het beste geïnvesteerd kan worden. Sommigen zullen ondersteuning krijgen bij het opzetten van een groentewinkel of slagerij, anderen zullen leren hoe ze lonten kunnen maken en verkopen. Verschillende boerenfamilies met land zullen ondersteuning krijgen in
de landbouw of veeteelt en een aantal families zal leren om bakstenen te maken.
Vastenactie draagt €3.288,- bij aan de realisatie van dit project.