03-04-2020, Abdij van Berne Heeswijk

Wat is het typische karakter van een Berne-kamer?

De uitbreiding van het gastenwerk is een wezenlijk onderdeel van de toekomstplannen. Het aantal gastenkamers wordt daarom opgehoogd van 16 naar 31, waarvan 11 in de oudbouw en 20 op de eerste verdieping van het convent. Sinds eind vorig jaar bevinden zich alle woonverblijven van de broeders op de begane grond van het convent. Uitbreiding en modernisering van het gastenwerk is noodzakelijk om de geleidelijke groei van het aantal gasten mogelijk te maken.

De afgelopen maanden is door het kamerteam – Henriëtte Vermeulen, Willie van Daal, Fons Boom en Henk-Jan Hoefman – en alle andere betrokkenen hard gewerkt aan het gereed maken van de gastenkamers op de eerste etage van het convent. Hierbij lag de nadruk op technische zaken, schilderwerk, schoonmaakwerk en het vervangen van bijvoorbeeld de douchegarnituur. Deze eerste fase is eind maart afgerond.

De tweede fase richt zich op het herinrichten van de kamers tot gezellige en aangename kamers. Het doel is om tot karakteristieke gastenkamers te komen met een herkenbare Berne-stijl, zodat we in de toekomst ook bijvoorbeeld jongeren en gasten uit de zakelijke markt naar de abdij trekken. Daarvoor hebben we de hulp ingeschakeld van stagiaire Jasmijn van der Pol. Zij is afgestudeerd ruimtelijk ontwerpster aan het SintLucas in Boxtel. Nu volgt ze de opleiding Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam waar ze afgelopen jaar haar propedeuse cum laude behaalde. Het kamerteam heeft haar opdracht geformuleerd en Jasmijn zal twee proefkamers inrichten om haar ideeën aan ons te tonen. Jasmijn vindt het een inspirerende opdracht: “De verbinding tussen creativiteit en erfgoed spreken mij erg aan. Daarnaast zie ik het verwerken van de spirituele waarden van de abdij in een ontwerp voor de gastenkamers als een grote en interessante uitdaging.”

Jasmijn houdt van een grondige aanpak: “Voordat ik begin met mijn creatief proces verzamel ik zoveel mogelijk informatie. Ik doe natuurlijk onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de abdij. Daarnaast kijk ik naar de verschillende erfgoedwaarden, zoals de sociaal-maatschappelijke, historische en architectonische waarden. Als ik hier geen duidelijk beeld van heb, dan lukt het ook niet om de kernwaarden van de Abdij van Berne terug te laten komen in het kamerontwerp. De kamers moeten een afspiegeling vormen van het karakter van de abdij en haar gemeenschap.”

Ze legt de lat voor zichzelf hoog. Jasmijn: “Het kloosterleven is de ultieme vorm van bezinning. Binnen een klooster of abdij kun je je volledig focussen op het geloofsleven, omdat je even gescheiden bent van de drukke en veeleisende buitenwereld. De gastenkamers moeten in mijn ogen de ideale omstandigheden voor contemplatie bieden; mensen moeten zich in stilte kunnen terugtrekken om vrij te zijn van alle prikkels om hen heen. Dat vergroot de kans dat je het mystieke tegenkomt. Het mystieke laat zich echter niet pakken, maar we kunnen haar wel uitnodigen.”

Bron: Abdij van Berne