Over ons

Organisaties abdijterrein

Duurzaamheid.nl

Op de eerste verdieping van het abdijhuis bevindt zich het kantoor van Duurzaamheid.nl. Deze organisatie streeft naar een samenleving waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is, op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Waar iedereen de kennis, vaardigheden en drijfveren heeft om duurzaam te handelen in al zijn of haar rollen.

Leermakers Autismegroep

Sinds juli 2021 woont een groep mensen met autisme op het terrein van de Abdij van Berne. Leermakers Autismegroep begeleidt deze mensen en hanteert het uitgangspunt dat mensen met autisme de kans moeten krijgen om zelfstandig te wonen en het recht hebben om midden in de maatschappij te staan en daarin volwaardig te participeren.

Provinciaal Depot Bodemvondsten

Sinds juli 2021 is een dependance van het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant gevestigd op het achterterrein van de Abdij van Berne. Het doel van het depot is een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. Het erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant.

Muziekvereniging Servaes

Muziekvereniging Servaes is een vereniging van ruim 100 leden met een rijke geschiedenis in Dinther en haar omgeving. De vereniging heeft zich de laatste jaren sterk doorontwikkeld met een eigen verenigingsgebouw en heeft in de afgelopen twee jaar nagedacht over de toekomst van de vereniging.

Stichting Koorplein Noord-Brabant

Stichting Koorplein Noord-Brabant stelt zich ten doel in algemene zin de kwaliteit van de vocale muziek bij kinderen, jeugdigen en jongeren tot ca. 18 jaar in Noord-Brabant te bevorderen, maar in het bijzonder die van het zingen in koorverband.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief