Wat te doen?

Vieringen

Algemene informatie
Naast het persoonlijk gebed kennen wij in onze gemeenschap drie gezamenlijke gebedstijden die als het ware de scharniermomenten vormen van onze dag.

We beginnen de weekdagen om 07.00 uur met de metten en lauden, geïntegreerd in één morgengebed. Daarna is er, tot het ontbijt, ongeveer een halfuur stille tijd, een moment van persoonlijke meditatie en gebed op de eigen kamer of in de kerk. Midden op de dag, om 12.15 uur, vieren wij de eucharistie en gebruiken aansluitend de warme middagmaaltijd. Aan het einde van de middag, om 18.00 uur, zingen wij de vespers, het avondgebed, en gebruiken aansluitend de avondboterham. Op zondagen en feestdagen zijn de tijden iets anders (zie hieronder).

Drie scharniermomenten dus, die de dag in drie perioden verdelen: ochtend, middag en avond. Deze onderverdeling in drie dagdelen heeft een hele praktische achtergrond. Anders dan bij monniken – die gedurende de ochtend nog extra gebedsmomenten hebben, en hun werkzaamheden veelal binnen het klooster hebben – is er bij ons zo ruimte voor werkzaamheden buiten het klooster: in de pastoraal of anderszins. Een indeling dus die goed past bij onze manier van leven, het zogeheten vita mixta: het contemplatieve leven gecombineerd met het actieve.

Gebedstijden

Vieringen op maandag t/m zaterdag
07.00 uur – Metten en Lauden
12.15 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

Vieringen op zondag
08.00 uur – Metten en Lauden
10.30 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

In de eucharistie zingen we Gregoriaans op de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, en op elke eerste zondag van de maand.

Vieringen agenda
Klik hier voor de agenda van de eucharistievieringen op zon- en feestdagen 2022.
Klik hier voor een overzicht van alle vieringen in de Goede Week t/m Pasen.

Feestdagen die als zondag gevierd worden
– Kerstmis (25 en 26 december)
– Nieuwjaarsdag (1 januari)
– Norbertus (6 juni)
– Maria Tenhemelopneming (15 augustus)
– Augustinus (28 augustus)
– Allerheiligen (1 november)
– Tweede Paasdag
– Hemelvaart
– Tweede Pinksterdag, Maria Moeder van de Kerk

Eventuele afwijkingen van deze tijden zullen steeds hier vermeld worden.

Bijzondere vieringen
Buiten de dagelijkse vieringen is er, onder voorwaarden, de mogelijkheid voor bijzondere vieringen in de abdijkerk, zoals doop, vormsel, huwelijk, jubileum, ziekenzalving of uitvaart. Hiervoor dient u contact op te nemen met de abdijkerkpastor. Voor de verschillende diensten van het abdijkerkpastoraat is een speciale folder beschikbaar.
Uitvaarten van medebroeders zijn om 11.00 uur met aansluitend de begrafenis op het abdijkerkhof. Uitvaarten worden altijd apart aangekondigd.

Corona-update (4 maart 2022)
Vanaf zondag 6 maart gelden geen beperkingen meer. Wel zal het bekende pompje om de handen te desinfecteren aan de ingang van de kerk voorlopig blijven staan. Het zou prettig zijn als daarvan gebruik gemaakt wordt.

Vanaf deze eerste zondag van de vasten zullen we ook weer communiceren op de wijze van voor de Coronatijd. Het scherm bij het sacramentsaltaar komt te vervallen en op de twee bekende plaatsen zal het communiebrood weer worden uitgereikt. Communiceren onder twee gedaanten laten we nog achterwege om – zeker voorlopig – de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.

Met ingang van 6 maart zal het uitzenden van de zondagviering via live-stream niet meer plaatsvinden.

Met velen kijken we er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten na de vieringen. Vanaf zondag 13 maart hervatten we weer het koffiedrinken op de 2e en 4e zondag van de maand.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief