Wat te doen?

Vieringen

Naast het persoonlijk gebed kennen wij in onze gemeenschap drie vieringen die als het ware de scharniermomenten vormen van onze dag. Wees van harte uitgenodigd om mee te doen aan onze vieringen!

We beginnen de weekdagen om 07.00 uur met de metten en lauden, geïntegreerd in één morgengebed. Midden op de dag, om 12.15 uur, vieren wij de eucharistie. Aan het einde van de middag, om 18.00 uur, zingen wij de vespers, het avondgebed. Op zondagen en feestdagen zijn de tijden iets anders (zie hieronder).

Drie scharniermomenten dus, die de dag in drie perioden verdelen: ochtend, middag en avond. Deze onderverdeling in drie dagdelen heeft een hele praktische achtergrond. Anders dan bij monniken – die gedurende de ochtend nog extra gebedsmomenten hebben, en hun werkzaamheden veelal binnen het klooster hebben – is er bij ons zo ruimte voor werkzaamheden buiten het klooster: in de pastoraal of anderszins. Een indeling dus die goed past bij onze manier van leven, het zogeheten vita mixta: het contemplatieve leven gecombineerd met het actieve.

Gebedstijden

Vieringen op maandag t/m zaterdag
07.00 uur – Metten en Lauden
12.15 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

Vieringen op zondag
08.00 uur – Metten en Lauden
10.30 uur – Eucharistieviering
18.00 uur – Vespers

In de eucharistie zingen we Gregoriaans op de hoogfeesten van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, en op elke eerste zondag van de maand.

Feestdagen die als zondag gevierd worden
Kerstmis (25 en 26 december)

– Nieuwjaarsdag (1 januari)

– Norbertus (6 juni)

– Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

– Augustinus (28 augustus)

– Allerheiligen (1 november)

– Tweede Paasdag

– Hemelvaart

– Tweede Pinksterdag, Maria Moeder van de Kerk

Eventuele afwijkingen van deze tijden zullen hier steeds vermeld worden.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief
  • © 2021 Abdij van Berne