Abdij van Berne

Betrokkenheid

Norbertijn worden

Als je met ons wilt kennismaken, ben je van harte welkom! Bel gerust eens op om een afspraak te maken om eens een paar dagen bij ons als gast te verblijven.

Participant worden

Sinds de tachtiger jaren kent de Abdij van Berne een kring van zeer betrokken vrouwen en mannen, de zogenaamde norbertijner participanten. Na een periode van twee jaar van kennismaking met ons leven en onze spiritualiteit spreken zij een belofte van verbondenheid uit.

Vriend worden

Op verschillende manieren zijn de norbertijnen van de Abdij van Berne in hun eigen gemeenschap, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen. De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel wat mogelijk wordt gemaakt door donaties van vrienden. Word u ook vriend?

Vrijwilliger worden

Veel van ons werk zou praktisch onmogelijk zijn zonder de medewerking van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in en voor de abdij. En dus zijn we ontzettend blij met al onze vrijwilligers!

Overige mogelijkheden

Geen belangstelling voor een directe betrokkenheid bij de abdijgemeenschap van Berne of donateur/vriend worden van Berne? Graag wijzen we u op andere mogelijkheden.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief