Over ons | Organisaties abdijterrein

Duurzaamheid.nl

Visie en missie

Als klein team van inhoudelijk specialisten en communicatiedeskundigen streven wij naar een samenleving waarin duurzaamheid vanzelfsprekend is, op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Waar iedereen de kennis, vaardigheden en drijfveren heeft om duurzaam te handelen in al zijn of haar rollen.

Wij zijn op een missie om duurzame verandering te versnellen door de nieuwe generatie vernieuwers te ondersteunen bij het realiseren van disruptieve oplossingen en daarmee anderen te inspireren om duurzaam te handelen.

Onze aanpak

Aanjagers · Verrassend · No-Nonsense

We creëren kansen, leiden projecten en organisaties, ontwikkelen methoden, leggen verbinding en delen kennis. Hierbij hebben we drie belangrijke pijlers.

Wij zijn aanjager van de vernieuwing. Innovatieve mensen en organisaties die positieve impact willen maken geven we een podium en een boost door ze te ondersteunen met ons netwerk en onze kennis.
We zijn dienstbaar aan de vernieuwing en gebruiken ons netwerk en platform ook om vernieuwers te laten zien. Om zo bij anderen het vuur aan te wakkeren om het verschil te maken. Hiermee sturen we het gesprek en de inhoud en geven we de toekomst positief vorm.

Wij geloven in een andere manier van samenleven en samenwerken en zien volop kansen en mogelijkheden om daar te komen.
Wij zijn er op gericht op mensen mee te nemen naar dit nieuwe perspectief. Dat doen we door feitelijke informatie en voorbeelden verrassend en toegankelijk te brengen, zowel in vorm als op inhoud.

We proberen mensen te prikkelen om anders te denken door onverwachte samenwerkingen te realiseren en ze uit hun vaste patroon van handelen of denkwijze te halen. Het mag best wat schuren, want van schuring krijg je glans.

Onze aanpak is grassroots; het zijn de mensen zelf die aan de basis staan van de verandering.

Wil je verandering dan moet je vooral in beweging komen. Mooie praatjes zijn er genoeg, wij zijn van het doen. Daarbij baseren ons op de feiten. Feiten vormen de basis van ons handelen.
In de balans tussen het doorgronden en het toegankelijk maken van de inhoud, ligt onze kracht. Wetenschappelijke rapporten, studies en beleidsstukken vertalen wij in leesbare taal. Zodat iedereen in staat is om kennis te vergaren en te begrijpen welke stappen we kunnen maken naar een nieuwe samenleving.

Een initiatief van Anne-Marie Rakhorst

Duurzaamheid.nl is een initiatief van Anne-Marie Rakhorst. Anne-Marie Rakhorst is een ondernemer vanuit het hart. Meer duurzame waarde en winst aan bedrijven toevoegen, is haar drijfveer. In 1994 richtte ze het bedrijf Search op dat in 2014 verkocht werd aan SGS. Kijk voor meer informatie over Anne-Marie Rakhorst op annemarierakhorst.nl.
Ons onafhankelijke platform heeft als doel meer waardevolle en winstgevende oplossingen te creëren voor mensen, ondernemingen en de maatschappij. De experts op deze site werken allemaal op persoonlijke titel aan Duurzaamheid.nl mee. We hebben geen winstdoelstelling.

Onze thuisbasis: de Abdij van Berne

De Abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk is de thuisbasis van Duurzaamheid.nl. Vanuit hier werken we aan oplossingen voor de wereld van morgen. Uiteraard gaven we een duurzame bestemming aan onze huisvesting. Ons kantoor is volledig Cradle to Cradle ingericht.

Waarom de Abdij van Berne? Anne-Marie Rakhorst: ‘Heeswijk is al mijn hele leven mijn thuis. Van mijn ouders kreeg ik van jongs af aan twee dingen mee: een ondernemersgeest en de liefde voor de natuur. De Abdij van Berne, gelegen in een prachtige omgeving, staat hier symbool voor. Toen we de kans kregen om een deel van het pand duurzaam te herbestemmen, hebben we dat vol overtuiging aangepakt. We beschikken nu over een kantoor waar we de rust en ruimte ervaren om vanuit een positieve flow te ondernemen.’

17 doelen die je deelt

In 2015 ondertekenden de 193 wereldleiders van de Verenigde Naties het document waarin de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn opgenomen. Deze werelddoelen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven.

Op initiatief van Duurzaamheid.nl werd samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek de Wereldwijzer gelanceerd. In deze online rapportage is speciaal voor kinderen in kaart gebracht hoe Nederland scoort op de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s).

Hierop volgend nam Anne-Marie Rakhorst het initiatief voor de campagne 17 doelen die je deelt, bestaande uit 17 videoportretten. In elk filmpje vertelt een kind tussen de 6 en 15 jaar waarom een specifiek werelddoel voor hem of haar zo belangrijk is en hoe de wereld eruit zou moeten zien in 2030. ‘We hebben kinderen letterlijk de hoofdrol gegeven in de filmpjes’, vertelt Rakhorst. ‘Dat verliep heel naturel: je moet kinderen vooral niet influisteren wat ze moeten zeggen. Ze bedenken zelf vaak ontzettend zinnige vragen, analyses en oplossingen op hun thema, juist omdat ze onbevangen en onbevooroordeeld naar de wereld kijken. Ze gaan uit van wat wel kan. Iets wat volwassenen vaak een beetje verleerd zijn.’

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief