Abdij van Berne

Vriend worden?

Steun de norbertijnen in Nederland

Word ook vriend van Berne!

Reeds 900 jaar leven en werken norbertijnen overal ter wereld vanuit de inspiratie van de in Gennep geboren Norbertus. In 1121 werd door hem de (wereldwijde) Orde der Premonstratenzers gesticht, ook norbertijnen of witheren genoemd. De Abdij van Berne werd door ridder Fulco van Berne gesticht in 1134 in het Gelderse plaatsje Berne aan de Maas, het tegenwoordige Bern. In 1857 werd de abdij definitief gevestigd in Heeswijk, waar in 1879 een abdijkerk werd gebouwd. Hiermee is Berne de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. De gemeenschappen in Hierden en Tilburg werden in de 2e helft van de 20ste eeuw gesticht.
De spiritualiteit van de norbertijnen is zeer eigentijds en is grofweg onder te verdelen in 3 belangrijke woorden:
Balans
Kenmerkend voor de eeuwenoude levenswijze van de norbertijnen is de combinatie van contemplatie en actie (vita mixta); de combinatie van de stilte van het gebed en de actieve werkzaamheden in de samenleving. Bidden en werken vallen samen in een aan God gewijd leven. Balans is hierbij een belangrijk woord. Voor velen in de samenleving elke dag weer een belangrijk streven, zeker als het gaat om de verhouding werk-privé.
Vernieuwing
Het ideaal van Norbertus was om de kerk van binnenuit te vernieuwen naar het ideaal van de armoedebeleving en het gemeenschapsleven. Zo ligt in de norbertijnse spiritualiteit het accent op beide elementen: gemeenschap stichten naar binnen en naar buiten, op opbouw van kerk en het religieuze leven, op verdieping van het geloofsleven vanuit de eigen gemeenschap. Ook anno 2021 is dit ideaal om te vernieuwen een bron van inspiratie voor velen. Denk aan de thema’s duurzaamheid, interreligieuze dialoog, levenskunst, wonen, zorg, voeding en burgerparticipatie.
Verbinding
In hun eigen parochies zijn norbertijnen vaak zeer actief. Die maatschappelijke betrokkenheid, die verbinding met de samenleving, heeft in Nederland geleid tot tal van bekende initiatieven. Zo was pater Gerlacus van den Elsen eind 19de eeuw één van de grondleggers van wat nu de Rabobank is, ging eind 2008 in Tilburg-Noord het interreligieus centrum Het Ronde Tafelhuis van start en werden er in 2016 statushouders gehuisvest in Heeswijk. Kenmerkend is steeds weer de verbinding met groepen mensen die hulp nodig hebben, kwetsbaar zijn of anderszins ondersteuning nodig hebben.

Over de Stichting Vrienden van de Abdij van Berne

Doel
Op verschillende manieren zijn de norbertijnen van Berne in hun eigen gemeenschappen, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen. De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een ontmoetingsdag voor haar vrienden.

Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit leden die over veel bestuurlijke ervaring beschikken vanuit de diverse domeinen van de samenleving. Zij worden ondersteund door een secretariaatsmedewerker en een pr-medewerker.

Vrijwilligers
Graag maakt het bestuur gebruik van de kennis en ervaring van vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun ambitie en werkzaamheden. Uw hulp kunnen we goed gebruiken. Aanmelden kan eenvoudig via vrienden@abdijvanberne.nl.

Ontmoetingsdag voor vrienden
Eens per jaar, vaak in het najaar, wordt in de Abdij van Berne in Heeswijk een ontmoetingsdag georganiseerd voor vrienden van de stichting. Ontmoeting, bezinning en inspiratie staan tijdens een ontmoetingsdag centraal.

Promotie-activiteiten
Gedurende het hele jaar organiseert de stichting promotieactiviteiten met als doel zoveel mogelijk nieuwe vrienden te werven. Kijk op www.abdijvanberne.nl voor meer informatie over deze activiteiten. Mocht u met ons mee willen denken of mocht u mogelijkheden zien voor ons om een groep geïnteresseerden iets te vertellen over onze missie, dan vernemen wij dat graag via vrienden@abdijvanberne.nl.

Vriend worden?
Vriend worden van Berne kan al vanaf een bedrag van € 50,- per jaar. Vrienden ontvangen als tegenprestatie (jaarlijks) een kortingsbon voor de boek- en abdij winkel in Heeswijk én een uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Bent u bereid meer dan € 200 per jaar te betalen, dan krijgt u (eenmalig) van ons een prachtig boek over de Abdij van Berne. IBAN-nummer van Stichting Vrienden van de Abdij van Berne: NL39 RABO 0364 9124 80.
Wilt u graag vriend worden, stuur ons dan een mail via vrienden@abdijvanberne.nl. U krijgt z.s.m. meer informatie van ons.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief