Over ons

Abdijkerkpastoraat

Onze abdijkerk is een plaats van gebed, ontmoeting, rust, inspiratie, bezinning en diaconie. Het eigene van de abdijkerk is dat zij geen territoriale parochiekerk is met daarbij behorende gebiedsgrenzen: onze geloofsgemeenschap bestaat uit ons convent van norbertijnen – de kerngroep – en de velen uit de wijde omgeving die op ons betrokken zijn. Regelmatige kerkbezoekers kunnen zich, op eigen verzoek, laten registreren in onze kerkledenadministratie. Onze kerkgemeenschap is actief in de liturgie, het pastoraat, de diaconie en diverse andere vlakken.

Liturgie – Pastoraat – Diaconie
Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan onze dagelijkse gebedsvieringen. ’s Morgens zijn dat de metten en aansluitend de lauden, op het midden van de dag de eucharistieviering en tegen de avond de vespers.
Buiten de dagelijkse vieringen is er – onder voorwaarden – de mogelijkheid voor bijzondere vieringen in de abdijkerk, zoals: doop, vormsel, huwelijk, jubileum, ziekenzalving of uitvaart. Hiervoor dient u contact op te nemen met de abdijkerkpastor. Voor de verschillende diensten van het abdijkerkpastoraat is een speciale folder beschikbaar. Deze vindt u hier.
Het Pastoraal Platform van de abdijkerk – bestaande uit norbertijnen en kerkbezoekers – komt regelmatig bijeen om ideeën uit te wisselen over onze geloofsgemeenschap en om de wederzijdse betrokkenheid te bevorderen.
De diaconale en andere activiteiten vanuit onze kerkgemeenschap worden gecoördineerd vanuit de diverse werkgroepen.

Werkgroepen
De Diaconale Werkgroep Abdijkerk zet zich in voor Amnesty International en verleent materiële ondersteuning aan mensen in nood. Contactpersoon is mevr. Cor van Bergeijk–Krooijmans, 0413-474820.

De Werkgroep Bezoekgroep bezoekt namens de geloofsgemeenschap mensen die door ziekte niet (meer) naar de vieringen kunnen komen. De groep schenkt jaarlijks speciale aandacht aan Ziekenzondag, de tweede zondag in september. Contactpersoon is Mevr. Julia Timmerman, 073-5513788.

De Werkgroep Lectoren bestaat uit mannen en vrouwen uit onze geloofsgemeenschap die in onze zondagse eucharistievieringen de lezingen voorafgaand aan de evangelielezing verzorgen. Contactpersoon is dhr. Frank van Roermund o.praem., 0413-299299.

Contactblad Stukwerk
Maandelijks verschijnt Stukwerk, ons contactblad voor kerkbezoekers. Bij de ingang van de abdijkerk liggen exemplaren om mee te nemen. Hier vindt u de laatste nummers.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief