Over ons | Organisaties abdijterrein

Provinciaal Depot Bodemvondsten

Duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed

Sinds juli 2021 is een dependance van het Provinciaal Depot Bodemvondsten (PDB) Noord-Brabant gevestigd op het achterterrein van het abdijterrein. Het doel van het depot is een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. Het erfgoed moet een bron blijven voor onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Brabant. De provincie stimuleert de beleving van het erfgoed door het ruimschoots beschikbaar te stellen voor exposities. Daarvoor gelden enkele bruikleenvoorwaarden.

Binnenkort vindt u hier meer informatie over de dependance bij de Abdij van Berne.

Aanleveren van archeologische opgravingsgegevens door bedrijven
ArcheoDepot.nl vormt de garantie dat archeologische monumenten digitaal duurzaam behouden blijven. Bedrijven die archeologische monumenten opgraven of ander archeologisch onderzoek uitvoeren kunnen documentatie van deze opgravingen met één standaardformulier digitaal aanleveren op de website van het ArcheoDepot. Na het uploaden wordt de documentatie doorgezet naar het depot van de betreffende provincie, zodat deze daar samen met de vondst bewaard kan worden. Tegelijkertijd wordt de originele digitale onderzoeksdocumentatie duurzaam gearchiveerd bij het landelijk e-depot DANS (Data Archiving and Networked Services).
Het initiatief voor de gezamenlijke databank komt op verzoek van het Rijk en wordt op dit moment gedragen door vijf provincies (Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zeeland). De verwachting is dat meer provincies en mogelijk ook gemeenten aansluiten.
Met dit formulier kunt u een pakbon uploaden naar het Provinciaal Depot Bodemvondsten.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief