Bidden

Vieringen Live Video

Onderaan deze pagina vindt u de live stream van de Abdij van Berne.
Deze wordt enkele minuten voor de vieringen ingeschakeld.

De volgende uitzendingen zijn op:
– Elke zondagse Eucharistieviering om 10.30 uur

UITZENDINGEN EUCHARISTIE VIA DE WEBSITE

Vanaf medio maart zijn de zondagse eucharistievieringen vanuit de abdijkerk via de website van de abdij uitgezonden. Veel vaste kerkgangers hebben zo wekelijks – al was het dan op afstand – enigszins mee kunnen vieren. De minst slechte oplossing want de ontmoeting is toch een onmisbaar aspect van het vieren van de eucharistie.
Nu de Coronamaatregelen daadwerkelijk meevieren weer mogelijk maken is het de vraag of de uitzendingen nog moeten worden voortgezet. Voorlopig is besloten om de bestaande situatie te handhaven tot eind augustus. Voordat een besluit genomen wordt over het al dan niet voortzetten van de wekelijkse uitzendingen willen wij graag uw mening polsen. Daarom…. laat even weten hoe u er over denkt.
Reactie graag voor 15 augustus naar het abdijsecretariaat: per post via:
Secretariaat Abdij van Berne, Abdijstraat 49 , 5473 AD Heeswijk-Dinther,
of per email: secretariaat@abdijvanberne.nl

Viering gemist? Klik hier om de video opnames achteraf te bekijken

Digitale Collecte – Donatie

Klik op de ‘DONEER‘ knop hieronder
om een bijdrage te leveren aan de digitale collecte.
(Uw bijdrage wordt overgemaakt op IBAN: NL64 RABO 01.20.10.09.08).

Uw bijdrage: € -