Toekomstplannen

Ontwikkelplan

Door de coronacrisis en de grote financiële gevolgen daarvan heeft het kapittel van de Abdij van Berne in 2020 besloten om een Ontwikkelplan 2.0 op te stellen om gebouwlasten te verlichten en revolverende investeringen te verrichten voor een toekomstbestendige gezonde exploitatie.

Het Ontwikkelplan 2.0 is in 2021/2022 opgesteld en omvat de volgende deelprojecten:
A. Abdijhuis en Neerhuis
B. Hof van Berne
C. Norbertushof
D. Patershuis
E. Boerderij
F. Heerengracht
G. Verduurzamen Abdij complex
Het Ontwikkelplan 2.0 met deze zeven deelprojecten is tijdens het canoniekapittel van de Abdij van Berne op 25 april 2022 vastgesteld. Hieronder een plattegrond uit Ontwikkelplan 2.0 met de onderdelen A t/m G.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief