Toekomstplannen

Abdijhuis en Neerhuis

In juli 2023 is het deel Abdijhuis en Neerhuis verkocht (met erfpacht) aan de huidige hoofdhuurster van het Abdijhuis ‘Duurzaamheid.nl’ en de regionale projectontwikkelaar ‘Stein’. Zij hebben de naam ‘Holie Hub’ gegeven aan deze locatie.

Voor de Holie Hub is in 2023 gestart met een plan voor de herbestemming van het Abdijhuis en Neerhuis naar de functies ‘werken en confereren’. De kern van het concept is het Abdijhuis doorontwikkelen tot een zogenaamde Duurzame & Agrifood hub, mede geïnspireerd op het gedachtegoed van de Norbertijn Gerlacus van den Elsen. Door werkruimten in verhuur aan te bieden aan duurzame & agrifood-gerelateerde innoverende ondernemers, ontstaat er een broedplaats van vernieuwing en herbezinning, die zal bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de agrarische en voedselsector. De nieuwe huurders moeten bestaan uit een mix van veelbelovende startende bedrijven en ervaren incubators. Naast werkplekken wordt er ruimte geboden voor (een- of meerdaagse) ontmoetingen, expertmeetings en (kleinschalige) conferenties. Voor meer informatie zie: www.holiehub.nl.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief