Toekomstplannen

Heerengracht

In 1893 werd tegen de achterzijde van de kerk een refter voor het gymnasium opgetrokken (bruin gedeelte). Dit gebouw diende als verbinding tussen het gymnasium/Abdijhuis (rood) uit 1889 en 1906, en het 1e deel van de kloosterkerk (paars) uit 1878. Sindsdien konden kloosterlingen vanuit de pandgang binnendoor de school bereiken. Het gebouw, dat direct aan de koorzijde van de kapel kwam te staan diende tot ‘refectorium en calefactorium’, eetzaal en warmteplaats voor de studenten van het gymnasium. Dit gedeelte wordt ook wel de ‘Heerengracht’ genoemd, genoemd naar de heeren studenten en mogelijk ook naar een verwijzing naar de oude gracht die ooit ter plaatse heeft gelegen. De originele verbinding tussen de kerk en het gymnasium behoort tot het Rijksmonument.

 

Achter de refter/Heerengracht (lichtblauw) en gymnasium (rood) zijn aan de tuinzijde in 1989 en respectievelijk 1999 twee separate volumes gebouwd. De waardering van deze aangebouwde volumes zijn indifferent, wat betekent dat er weinig cultuurhistorische waarden zijn te benoemen (Monumentenhuis Brabant, mei 2017).
Het deelproject betreft het verwijderen van binnenwanden van de refter/Heerengracht (lichtblauw), waardoor de kerk zichtbaar wordt. Door de open ruimte, ontstaat de mogelijkheid voor het realiseren van een foyer met bijeenkomstzaal die nodig is om bezoekers beter te kunnen ontvangen waardoor conferentiezalen beter verhuurd worden. Een externe subsidie kan deze ontvangstlocatie mogelijk maken en ook hier geldt dat de provinciale subsidie ingezet kan worden mits ook een bijdrage wordt geleverd aan (behoud en/of herstel) van de cultuurhistorische waarden. Gezien het Rijksmonumentale karakter van de Kerk en deels Heerengracht, is het van belang dat een nauwkeurig ontwerp wordt gemaakt in samenspraak met de monumentencommissie en Rijksdienst Cultureel Erfgoed.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief