Toekomstplannen

Parels In Helende Landschappen (PIHL)

De Abdij van Berne is een trotse partner in het PIHL-project!

De Abdij van Berne (Abdij) is een van de partners in het PIHL-project. De Abdij wordt financieel gesteund door de EU via het Interreg Vlaanderen-Nederland project. Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzaam toerisme, zorg en erfgoed. Met hulp van deze subsidie gaan wij in dit project zodat de Abdij een aantrekkelijke plek blijft voor rust en spiritualiteit zoekers, wandelaars, toeristen en andere geïnteresseerden. Dit doen we met een 3-tal projecten door ervoor te zorgen dat het abdijleven nog beter voelbaar en zichtbaar wordt.

Doelstellingen van PIHL

Samenwerking is het sleutelwoord voor Interreg. Deze Europese fondsen zetten regio’s uit verschillende landen aan om vergelijkbare projecten in een samenwerkingsverband uit te werken. Zo zijn zowel de Nederlandse Provincie Brabant en de provincie Antwerpen rijk aan religieus erfgoed dat steeds meer toeristisch, maar respectvol, ontsloten wordt. Europa keurde een gezamenlijk programma goed dat voor serieuze investeringen zorgt in de genoemde regio’s.

De bedoeling is in de grensgebieden van Brabant en Vlaanderen nieuwe of bestaande Stilteparels (door) te ontwikkelen, zoals daar zijn kloosters waar herbronning en ontsnappen aan de hectiek van het dagelijkse leven centraal staan. Onze Abdij kan een eigentijds antwoord bieden op de versterkte hedendaagse zoektocht naar zingeving, ruimte, stilte, inspiratie, groen en/of onthaasting. Tegelijkertijd zijn wij altijd zoekende en onderweg naar de meest optimale manieren om onze Abdij te ontsluiten voor de hedendaagse bezoeker en toerist. Daarbij het juiste evenwicht te bewaken tussen historische, economische, sociale, culturele, spirituele, organisatorische en/of ecologische aspecten.

Nieuwe Kansen

Het PHIL project willen we realiseren met een 3 tal projecten.

Grondbeeld “Berne, bron van betekenis” letterlijk invullen

De Abdij heeft als grondbeeld “Berne, bron van betekenis”. De Abdij wil bron van betekenis zijn en blijven voor mensen, groepen en organisaties en hen een plek van bezinning bieden waar men rust en richting vindt.

De Norbertijner kloosterorde is in 1121 opgericht, de Abdij van Berne in 1134. Hiermee is de Abdij de oudste nog bestaande kloostergemeenschap van Nederland. Vroeger was de Abdij gevestigd in het buurtschap Bern aan de Maas, ten noordoosten van Heusden. Daar is nu nog de waterput te zien die in het verleden van levensbelang was voor de Abdij aldaar. Waterputten nemen in alle spirituele tradities een belangrijke plaats in. Een bron is letterlijk en figuurlijk een plek waar levenswater stroomt. Er vinden bijzondere ontmoetingen plaats. Mensen raken geïnspireerd, putten kracht uit die bron en vervolgen hun weg met hernieuwde energie. We willen de oorsprong van de Abdij via het realiseren van een waterput naar Heeswijk halen.

Om een inspiratiebron voor anderen te kunnen zijn, willen de paters en broeders elkaar en onze eigen bron voeden en verrijken in de geest van het evangelie van Christus en van hun stichter Norbertus. Daarom wil de Abdij op het huidige Abdij terrein een eigentijdse bron maken. Een bezinningsplek in de buitenlucht met een historische verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van de Abdij in het buurtschap Bern en een spirituele verwijzing naar de missie van de Abdij. Een bron bevriest nooit en blijf onder alle omstandigheden stromen. Dat is een krachtig element van de metafoor.

Verbeteren van de accommodatie Herengracht voor gastenonthaal

De Abdij heeft een groot gastenverblijf. Er zijn momenteel 31 gastenkamers.

Wij willen de Abdij nog beter geschikt maken voor het gastenonthaal. We willen onze gasten laten verblijven in representatieve ruimtes die inspireren, rust en kracht geven. Door een interne verbouwing is het mogelijk om een bijeenkomstruimte en een foyer te realiseren voor ontmoeting en verbinding.

We zetten deze nieuwe bijeenkomstruimte in voor de ontvangst van kerkgangers, gasten, toeristen en kennis bijeenkomsten. Gastvrijheid is immers een onlosmakelijk onderdeel van het Norbertijner kloosterleven.

De ruimte wordt daardoor beter geschikt voor een kort bezoek maar ook voor mensen die behoefte hebben om zich voor enige tijd terug te trekken in de Abdij. Dit kan zijn om kennis te maken met het kloosterleven, in alle rust en stilte, in een omgeving van gebed en bezinning. Maar ook om zaken die het persoonlijk leven aangaan eens op een rijtje te zetten, even los te komen uit de jachtigheid van studie, gezin en/of werk.

Ook worden de ruimtes ingezet voor kennisdeling en kennisuitwisseling. Het verzamelen, actualiseren en delen van kennis is altijd een basiselement van de Abdij geweest.

Om die kennisverspreiding effectief te kunnen voortzetten zoals in de vorm van lezingen en workshops zijn de vernieuwde bijeenkomstruimtes nodig.

De geschiedenis, het gedachtegoed en de betekenis van de Norbertijnen laten zien via een permanente tentoonstelling. We willen dit realiseren met digitale- en foto presentaties

Dit onderdeel van het PIHL project laat de ontstaansgeschiedenis van de Abdij zien. Met moderne technieken en fotopresentaties wordt het verhaal verteld. Tot en met de dag van vandaag. Hierdoor krijgen onze bezoekers en gasten een goed beeld van de rijke geschiedenis van de Abdij en haar bewoners.

De contactpersoon bij de Abdij is Martin Meijer – te bereiken via +31.6.553 64 737 en econoom@abdijvanberne.nl

Europa steunt ons

Deze projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de subsidie van INTERREG Vlaanderen-Nederland. Hun steun is essentieel voor de realisatie van deze projecten. En dit helpt ons een duurzame en toegankelijke toeristische bestemming te creëren.

De Abdij is een trotse partner in het PIHL-project. Zo behouden we ons cultureel erfgoed en brengen we de kracht van het kloosterleven in beeld. Dit gaat belangstellenden en toeristen motiveren om een bezoek aan de langst bestaande kloostergemeenschap van Nederland te brengen.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief