Toekomstplannen

Waar gaan de plannen over?

Inleiding

Over welke onderdelen van het abdijcomplex gaan de toekomstplannen van Berne eigenlijk?

Ontwikkelplan

Door de coronacrisis en de grote financiële gevolgen daarvan heeft het kapittel van de Abdij van Berne in 2020 besloten om een Ontwikkelplan 2.0 op te stellen. Om welke deelprojecten gaat het?

Abdijhuis en Neerhuis

In juli 2023 is het deel Abdijhuis en Neerhuis verkocht (met erfpacht) aan de huidige hoofdhuurster van het Abdijhuis ‘Duurzaamheid.nl’ en de regionale projectontwikkelaar ‘Stein’. Zij hebben de naam ‘Holie Hub’ gegeven aan deze locatie.

Hof van Berne

Het zuidoostelijke deel van het Abdijterrein is al sinds oudsher in gebruik als weiland, behorende bij de boerderij. In de loop der tijd is de houtwal verdwenen en zijn er enkele bomen voor teruggeplaatst waaronder een rij rode beuken. Dit gedeelte achter de boerderij, ook wel de Paardenweide genoemd, is een gunstige locatie voor het toevoegen van woningbouw.

Norbertushof

Het huidige gebouw is in de jaren ’80 gerealiseerd als magazijn voor de voormalige drukkerij. Tegenwoordig wordt het gebruikt als magazijn voor Berne Bier, als werkplaats voor de Abdij en is er o.a. de Muziekfabriek in gehuisvest.

Patershuis

Het huidige gebouw uit 1996 waarin Berne Media en de Leermakers Autismegroep zijn gehuisvest, is niet duurzaam en niet passend bij de kwaliteit van het Abdijcomplex.

Boerderij

De huidige boerderij werd na een brand in 1909, iets verder oostwaarts van de oude gracht gebouwd en dateert uit 1910, met washuis en bakkerij. De boerderij bestond uit een L-vormig hoofdgebouw.

Heerengracht

In 1893 werd tegen de achterzijde van de kerk een refter voor het gymnasium opgetrokken. Dit gebouw diende als verbinding tussen het gymnasium/Abdijhuis uit 1889 en 1906, en het 1e deel van de kloosterkerk uit 1878. Sindsdien konden kloosterlingen vanuit de pandgang binnendoor de school bereiken.

Verduurzamen

In het verleden is een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd om het abdijcomplex energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken (minder uitstoot CO2). Zeker met de voor de Abdij in 2023 sterk gestegen energielasten is dit onderwerp nog actueler geworden.

Communicatie

In de zomer van 2023 heeft de provincie Noord-Brabant een financiële impuls in de vorm van een subsidie gegeven voor de realisatie van dit ontwikkelplan, waarop in september 2023 de planvorming daadwerkelijk is opgestart, sámen met de omgeving.

Parels In Helende Landschappen

De Abdij van Berne (Abdij) is een van de partners in het PIHL-project. De Abdij wordt financieel gesteund door de EU via het Interreg Vlaanderen-Nederland project. Dit project richt zich op de ontwikkeling van duurzaam toerisme, zorg en erfgoed.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief