Toekomstplannen

Verduurzamen

In het verleden is een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd om het abdijcomplex energiezuiniger en milieuvriendelijker te maken (minder uitstoot CO2). Zeker met de voor de Abdij in 2023 sterk gestegen energielasten is dit onderwerp nog actueler geworden. In september 2023 is een duurzaamheidsonderzoek opgestart. Hierin worden de energiebeperkingen door gebouwmaatregelen en gebruik onderzocht en de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief