Toekomstplannen

Hof van Berne

Het zuidoostelijke deel van het Abdijterrein is al sinds oudsher in gebruik als weiland, behorende bij de boerderij. In de loop der tijd is de houtwal verdwenen en zijn er enkele bomen voor teruggeplaatst waaronder een rij rode beuken. Dit gedeelte achter de boerderij, ook wel de Paardenweide genoemd, is een gunstige locatie voor het toevoegen van woningbouw. Het Ontwikkelplan 2.0 voorziet deze ontwikkeling van de paardenweide op korte termijn tot ‘Hof van Berne’.

Programma

Het plan voor de Paardenweide zoals het in concept ontwikkeld is, betreft meerdere wooneenheden. Van belang is dat hier een doelgroep komt die affiniteit heeft met het kloosterleven. Een groot appartementsgebouw wordt niet passend gevonden in relatie tot het gehele Abdijcomplex en we gaan voor een landschappelijke inpassing.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief