Toekomstplannen

Patershuis

Het huidige gebouw uit 1996 waarin Berne Media en de Leermakers Autismegroep zijn gehuisvest, is niet duurzaam en niet passend bij de kwaliteit van het Abdijcomplex.
Mogelijk zal op de middellange termijn dit gebouw worden vervangen door nieuwe bebouwing. Nieuwbouw op deze locatie zal in massa en architectonische uitstraling dienend moeten zijn aan het monumentale Abdijhuis, waarbij het Abdijhuis ook weer meer zichtbaar wordt. De massa van de eventuele nieuwbouw of lichte opbouw, ligt parallel aan de centrale as met uitzicht op het park aan de oostzijde van de ontsluitingsroute. De locatie moet verder onderzocht worden om te bepalen welke bestemming (wonen, werken of een mix hiervan) de meest passende is.

 

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief