Werken

Parochiepastoraat

Vanaf het prille begin van de orde van de norbertijnen vormt pastoraat een wezenlijk element van de spiritualiteit van de gemeenschappen.

Norbertijnen van onze abdij zijn al sinds de dertiende eeuw werkzaam in de parochies van Berlicum (1240), Heeswijk (1284), Engelen (1285), Vlijmen (1285), Hedikhuizen (1285), Oud-Heusen (1285, in de 17e eeuw verplaatst naar Elshout) en Bokhoven (1396).
Later zijn daar nog bijgekomen: Lithoyen (1613), Haarsteeg (in 1846 ontstaan uit een deel Vlijmen en een deel Hedikhuizen), Middelrode (1950; op 1 januari 2010 is de parochie gefuseerd met die van Berlicum) en Tilburg-noord (1962).

Nieuwe inzichten en nieuw beleid maakt een hergroepering en concentratie van parochies noodzakelijk. Hierdoor kunnen het werken vanuit de gemeenschap, de onderlinge band tussen medebroeders en vormen van samenwerking beter tot hun recht komen.

De parochies die vandaag de dag onder onze zorg vallen zijn: Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Berlicum-Middelrode, Bokhoven, Engelen en Tilburg-noord.

Vanzelfsprekend zijn wij ook vanuit de abdij zélf actief in het pastoraat, dus niet specifiek gebonden aan een van onze parochies.
Zie hiervoor onder: Abdijkerkpastoraat.