Werken

Vrijwilligers

rabo

Het spreekt voor zich, dat veel van ons werk praktisch onmogelijk zou zijn zonder de medewerking van de vele vrijwilligers die werkzaam zijn in de abdij en rondom de abdijkerk.

Het vrijwilligerswerk omvat onder meer het samenstellen van bloemstukken voor de abdijkerk, werkzaamheden op onze reproductie, diensten aan de telefooncentrale, werk in de tuin, en – niet te vergeten – de activiteiten vanuit de diverse werkgroepen van de abdijkerk.