Werken

Vrijwilligers

Vrijwilligers op De Essenburgh

Je laven aan de bron!

Nogal wat mannen en vrouwen vinden het fijn om met ons mee te leven, en werkzaamheden te verrichten op ons grote landgoed.

Zo kennen wij de:

Woensdagploeg:  
Mensen die op woensdag rond 08.00 uur komen en tot ongeveer 17.00 uur meewerken. Tot elk goed werk bereid!  Buitenshuis of, als dat zo uitkomt, binnenshuis. Tussen het werk door drinken we samen koffie/thee rond het middaguur is er een heerlijke warme maaltijd.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Onland.

Vrijwilligers via Steunpunt Vrijwilligerswerk Harderwijk:
Af en toe melden zich mensen via het Steunpunt Vrijwilligerswerk Harderwijk, met de vraag om hier voor een vast aantal uren per week op ons landgoed te werken. Het zijn mensen die vanaf een bepaalde leeftijd niet meer hoeven te solliciteren. Ze bepalen zelf de tijd die ze hier doorbrengen en drinken met ons koffie/thee en nemen deel aan de maaltijd.

Landgoedweken:
Een week lang meewerken op het Landgoed en meeleven met de beide kloostergemeenschappen. Deelnemers verblijven in De Boerderij.
Deskundige begeleiding is aanwezig, en er wordt met goed en betrouwbaar materiaal gewerkt. Kost en inwoning gratis.
Lees hier verder.