Over ons | Abdij van Berne

Hierden en Tilburg

In Nederland zijn op diverse plekken norbertijnen woonachtig en werkzaam, dus niet alleen in Heeswijk-Dinther. In Hierden zijn norbertijnen – mannen en vrouwen – actief in priorij De Essenburgh en communiteit Mariëngaard. Ook in Tilburg zijn norbertijnen werkzaam.

Hierden
In 1950 vestigden norbertijnen zich vanuit de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther op het landgoed ‘De Essenburgh’ in Hierden bij Harderwijk. Het (mannen)klooster kreeg de status van ‘priorij’.

Vanaf het begin waren zij actief betrokken bij de opbouw van parochies op de Noord–West Veluwe en in de IJsselmeerpolders. Daarnaast zetten zij zich in op het terrein van apostolaat en pastoraat en droegen zij oecumenische initiatieven een warm hart toe.
In 1992 werd er op het terrein een tweede klooster gesticht: ‘Mariëngaard’, een gemeenschap van vrouwen-norbertijnen. In 1994 betrok deze gemeenschap een eigen huis.

Tilburg

Tilburg kent een lange traditie van norbertijnse aanwezigheid. De eeuwenoude band met de Vlaamse abdij van Tongerlo is nog zichtbaar in straatnamen en gebouwen. Na een periode van afwezigheid maakte de norbertijnse aanwezigheid in 1964 een nieuwe start. Bisschop Bekkers van Den Bosch vroeg toen aan de abt van Berne om het parochiepastoraat in het nieuwe stadsdeel Tilburg-Noord ter hand te nemen.

De norbertijnse gemeenschap had tot 2020 haar thuis in de priorij aan de Schans in Tilburg-Noord. Vanwege o.a. de omvang van de gemeenschap is de priorij verkocht. Dat betekent echter niet dat er geen norbertijnen meer werkzaam zijn in de Brabantse stad. Met elkaar zijn de nog actieve norbertijnen in staat om hun spiritualiteit levend te blijven houden en vruchtbaar te laten zijn voor de mensen om hen heen. Juist en vooral ook voor situaties in Tilburg die vragen om verbetering. Zo zijn en blijven zij op meerdere terreinen actief en betrokken: in de parochiegemeenschap, bij het Peerke Donders Park en bij het interreligieus ontmoetingscentrum ‘Het Ronde Tafelhuis’.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief