Over ons | Abdij van Berne

Norbertijn worden

Het traject om norbertijn te worden verloopt in vier fases: Kennismaking, Postulaat, Noviciaat en Junioraat.

Kennismaking
Een eerste kennismaking begint door geregeld als gast bij ons te verblijven. Je proeft dan de sfeer en legt op een ongedwongen manier contact met ons. Als je je serieus wilt oriënteren op het religieus leven, is er gelegenheid je door ons te laten begeleiden om gaandeweg helder te krijgen waarheen jouw levensweg leidt.

Vrouwen die geïnteresseerd zijn in norbertijns leven kunnen zich wenden tot Mariëngaard, een communiteit van vrouwen norbertijnen die nauw verbonden is met onze priorij De Essenburgh in Hierden.

Postulaat
Als je verlangen om norbertijn te worden blijft groeien, kun je hierover in gesprek gaan met de magister – de verantwoordelijke voor de vorming van nieuwe norbertijnen – en de abt. Deze gesprekken kunnen leiden tot het zetten van de eerste stap naar intreding: het postulaat, een aanloopfase naar het noviciaat waarin je ten minste een halfjaar bij ons komt wonen om met het concrete leven kennis te maken.

Noviciaat
Als het postulaat naar tevredenheid verloopt kun je worden toegelaten tot het noviciaat. Op de dag van intreding draag je voor het eerst het witte habijt. In augustus 2014 zijn drie nieuwe novicen ingekleed. Het noviciaat is een vormingsperiode van twee jaar, waarin een opleidingsprogramma wordt aangeboden om vertrouwd te raken met de orde en de abdij met haar priorijen. Novicen die op termijn ook graag diaken of priester willen worden, kunnen, zo mogelijk, al tijdens het noviciaat aan hun studies aan een HBO of universitaire instelling beginnen.

Junioraat
Aan het einde van het noviciaat volgt de Tijdelijke Professie. Je legt dan de drie kloostergeloftes af voor de duur van drie jaar: de geloftes van armoede (onthechting aan bezit), gehoorzaamheid (onthechting aan eigenbelang) en celibaat (onthechting aan een persoonlijke relatie). Hiermee begint het junioraat, een fase van tenminste drie jaar die eindigt met het afleggen van de Plechtige Professie, de definitieve verbintenis aan onze gemeenschap.

Geïnteresseerd of nadere informatie?
Als je met ons wilt kennismaken, ben je van harte welkom! Bel gerust eens op om een afspraak te maken om eens een paar dagen bij ons als gast te verblijven. Ons secretariaat is in elk geval op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur: telefoon: 0413-299299. Natuurlijk kun je ons ook een e-mail sturen: secretariaat@abdijvanberne.nl.

Zo af en toe worden er speciale abdijweekenden (of -weken) voor belangstellenden georganiseerd: deze worden altijd tijdig aangekondigd in de agenda op deze website. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief