Over ons | Betrokkenheid

Participant worden

Sinds de tachtiger jaren kent de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther een kring van zeer betrokken vrouwen en mannen, de zogenaamde norbertijner participanten. Na een periode van twee jaar van kennismaking met ons leven en onze spiritualiteit spreken zij een belofte van verbondenheid uit. Ook priorij De Essenburgh en Communiteit Mariëngaard in Hierden en de norbertijnen in Tilburg hebben participanten.

Participanten delen daadwerkelijk in ons leven, bidden en werken. Daarom is regelmatige aanwezigheid in de gemeenschap, het meevieren, en het verrichten van taken ten behoeve van de gemeenschap en haar inzet in de samenleving essentieel. Vanzelfsprekend nemen participanten deel aan onze bezinningsdagen en zijn zij veelal present bij belangrijke gebeurtenissen. Op dit moment telt de abdij met haar priorijen een tiental participanten.

Geïnteresseerd of nadere informatie?
Als je met ons wilt kennismaken, ben je van harte welkom! Bel gerust eens op om een afspraak te maken om eens een paar dagen bij ons als gast te verblijven. Ons secretariaat is in elk geval op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur: telefoon: 0413-299299. Natuurlijk kun je ons ook een e-mail sturen: secretariaat@abdijvanberne.nl.

Zo af en toe worden er speciale abdijweekenden (of -weken) voor belangstellenden georganiseerd: deze worden altijd tijdig aangekondigd in de agenda op deze website. Neem gerust contact met ons op voor nadere informatie.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief