Gelieerde organisaties

Solidair met India

Al meer dan 80 jaar hebben de norbertijnen van de Abdij van Berne een bijzondere band met India. Sinds 1923 is een vijftigtal missionarissen van Berne uitgezonden naar India. Zij hebben daar voor kortere of langere tijd geleefd en gewerkt. Met en tussen de mensen. Zij hebben de norbertijnse geest van gemeenschapsleven en solidariteit met de armen uitgedragen. En niet zonder resultaat. Vele jonge Indiërs volgden hun voorbeeld en kozen voor een leven als norbertijn.
Vanaf 1984 vormen de Indiase norbertijnen een zelfstandige gemeenschap. Hun hoofdvestiging is de Abdij van Jamtara bij Jabalpur. Maar ook op andere plaatsen werden gemeenschappen gesticht. Inmiddels werken er norbertijnen in de sloppenwijken van Mumbai, onder de vissers van Kerala, op het platteland van Uttar Pradesh en Bihar en tussen de leerlooierijen in de voorsteden van Trichy. Daarnaast zij er norbertijnen werkzaam in parochies in en rond Jabalpur en op ander plaatsen. Naast het werk in parochies besteden de norbertijnen veel aandacht aan scholing, onderwijs, gezondheidszorg en sociaal werk.

Solidair met India ondersteunt het werk in India met adviezen en bemiddeling voor de financiering van projecten. Tevens geven we directe financiële steun, bijvoorbeeld voor de opleiding van jonge norbertijnen. Zonder hulp van particulieren en organisaties in voornamelijk Nederland zou dit onmogelijk zijn. Solidair met India probeert de betrokkenheid bij het werk van de norbertijnen in India levend te houden door middel van nieuwsbrieven, contactdagen en persoonlijke voorlichting.
Wilt u meer weten over de projecten of wilt u de Nieuwsbrief van “Solidair met India” ontvangen? U vindt alle informatie op www.solidairmetindia.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief