Over ons | Gelieerde organisaties

Stichting Vrienden van de Abdij van Berne

Op verschillende manieren zijn de norbertijnen van Berne in hun eigen gemeenschappen, parochies en elders actief. Zij kunnen dit goede werk echter niet alleen doen. De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne wil daarom een steunpunt zijn en ondersteunt projecten van de norbertijnen financieel. Daarnaast organiseert de stichting jaarlijks een ontmoetingsdag voor haar vrienden.

Organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit leden die over veel bestuurlijke ervaring beschikken vanuit de diverse domeinen van de samenleving. Zij doen dit onbezoldigd. Zij worden ondersteund door een secretariaatsmedewerker en een pr-medewerker.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Peter van Boekel
Secretaris: Guido Schakenraad
Penningmeester: Jo Wijnen
Lid: Betty van Zutphen
Lid: Denis Hendrickx o.praem, abt

Vrijwilligers
Graag maakt het bestuur gebruik van de kennis en ervaring van vrijwilligers die het bestuur ondersteunen bij hun ambitie en werkzaamheden. Uw hulp kunnen we goed gebruiken. Aanmelden kan eenvoudig via vrienden@abdijvanberne.nl.

Ontmoetingsdag voor vrienden
Eens per jaar, vaak in het voorjaar, wordt in de Abdij van Berne in Heeswijk een ontmoetingsdag georganiseerd voor vrienden van de stichting. Ontmoeting, bezinning en inspiratie staan tijdens een ontmoetingsdag centraal.

Promotie-activiteiten
Op gezette tijden organiseert de stichting promotieactiviteiten met als doel zoveel mogelijk nieuwe vrienden te werven, al dan niet samen met de andere aan de abdij gelieerde stichtingen en organisaties. Kijk op www.abdijvanberne.nl voor meer informatie over deze activiteiten. Mocht u met ons mee willen denken of mocht u mogelijkheden zien voor ons om een groep geïnteresseerden iets te vertellen over onze missie, dan vernemen wij dat graag via vrienden@abdijvanberne.nl.
Vriend worden

Vriend worden van Berne kan al vanaf een bedrag van € 50,- per jaar. Vrienden ontvangen automatisch een uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. U kunt € 50,- of meer overmaken op het IBAN-nummer van Stichting Vrienden van de Abdij van Berne: NL39 RABO 0364 9124 80. Veel dank voor uw steun!

ANBI
De Stichting Vrienden van de Abdij van Berne heeft een ANBI-status.
ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Overeenkomst periodieke gift
Het voordeel van schenken aan ANBI’s is, dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld, omdat de Belastingdienst, na aangifte inkomstenbelasting, het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling waar uw voorkeur naar uitgaat.

Als u jaarlijks of vaker geld wilt geven aan Stichting Vrienden van de Abdij van Berne, kunt u dat ook doen middels een periodieke gift met een onderhandse akte. De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn: De gift is vastgelegd met een onderhandse akte van schenking. Hiervoor kunt u de overeenkomst periodieke gift downloaden, invullen en opsturen. Wij zorgen dan voor verdere afhandeling. Tevens geldt dat de gift minimaal 1 maal per jaar wordt gedaan, gedurende een periode van minimaal 5 jaar. Vaker en langer mag natuurlijk ook. De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Beleidsplan en Jaarverslag
Hier vindt u het Beleidsplan van de Stichting.
Hier vindt u de Jaarrekening 2023.
Hier vindt u het Jaarverslag 2023.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van de Abdij van Berne
p/a Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
Emailadres: vrienden@abdijvanberne.nl
Website: www.abdijvanberne.nl
Rekeningnummer: NL39 RABO 0364 9124 80 (Rabobank)
RSIN-nummer: 861943740
Kamer van Koophandel nummer: 81127308

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief