Maandag 18 april 2022 – Tweede Paasdag

Door: Joost Jansen o.praem

Op het slagveld wordt in Oekraïne een oorlog uitgevochten. Daarnaast is er ook een andere oorlog, een informatie-oorlog. Met veel fakenieuws om de tegenpartij uit het evenwicht te brengen. Wat is echt en wat is fake? Soms moeilijk te achterhalen. We hebben meestal wat meer tijd nodig om te zien hoe het allemaal uitwerkt. Fakenieuws is van alle tijden zo hebben we wel begrepen uit het evangelie dat we zojuist gehoord hebben. De soldaten bij Jezus’ graf worden er zelfs voor betaald om fakenieuws te verspreiden.

Ik ben niet zo bang voor dit fenomeen. Het verspreiden van fakenieuws kan ook positief opgepakt worden: wij worden uitgedaagd om zelf te blijven nadenken, om eventueel op onderzoek uit te gaan, om niet te gemakkelijk alles maar voor zoete koek aan te nemen. De dissidente stemmen van de hogepriesters en oudsten van het joodse volk proberen de Blijde Boodschap van Jezus te ontregelen. Het is hun niet gelukt, gelukkig maar. Het beste bewijs dat zij het bij het verkeerde eind hebben gehad, is dat wij – tweeduizend jaar later – nog steeds Pasen vieren: de opwekking van Jezus uit de doden. Waarin zit de kracht dat zo’n Blijde Boodschap het zo lang uithoudt? Dat er twee miljard christenen op de wereld zijn die dit wonderlijke gebeuren van een dode die tot leven gewekt wordt, kennen en er – min of meer – van leven? Het is toch een wonderlijk verhaal. Ik kan me goed voorstellen dat die Romeinse soldaten het geen bezwaar vonden om voor een paar centen ‘creatief’ om te gaan met de feiten. Een open graf, een lichaam dat verdwenen is en een stel enthousiaste aanhangers van Jezus die ondanks de dood van hun vriend en leidsman zijn werk willen voortzetten. Het doel heiligt de middelen.

Misschien zit daar toch ook een beetje waarheid in: het doel heiligt de middelen… Het doel van de Messias Jezus is en blijft dat mensen verzoend met elkaar (en vergeven!) bouwen aan een gezonde samenleving. Profeten, priesters en koningen vóór Jezus hebben er naar uit gezien en er aan gewerkt. Jezus heeft dit op heel eigen wijze uitgedragen en er mee een begin gemaakt. Uit liefde voor God en voor zijn volk heeft Hij de uiterste consequentie er uit getrokken met de dood op het kruis tot gevolg. Wat in totale liefde is geschied, kan God, de Vader van Jezus, niet verloren laten gaan. Daarom ontmoeten de vrouwen bij het graf Hem die hen tegemoet komt met: ‘Weest gegroet’. Ook de engel die Maria nodigt om Jezus het leven te schenken, zegt ‘Wees geroet’. De cirkel is rond: leven, dood en weer het nieuwe leven de dood voorbij. Verrijzenis is als een nieuwe geboorte.

En de middelen die bij dit doel passen? Gewoon doen wat Jezus zelf heeft gedaan: een Blijde Boodschap uitdragen en al het fakenieuws ontmaskeren door goede werken die in naam van de Opgewekte worden gedaan. Leven en werken in Naam van de Verrezene, daardoor blijft Hij aanwezig, al tweeduizend jaar, in de hele wereld. Alle grenzen van ons begrijpen en van ons kunnen worden doorbroken. De middelen die tot dit heilig doel moeten leiden, zijn eenvoudige gebaren van wat we vandaag ‘de kleine goedheid’ noemen. Gewoon met Witte Donderdag naar de supermarkt gaan, wat basis levensmiddelen in een doos doen en neerzetten in het portaal van de kerk. Blindelings vertrouwen dat het ergens goed terecht komt. Of je mobiel lenen aan een gevangengenomen Russische soldaat opdat hij kan telefoneren met het thuisfront. Ondanks alle geweld gebeuren ook daar gebaren van ‘kleine goedheid’. Ik weet heel goed dat er veel meer en structureel moet gebeuren, maar alle kleine beetjes helpen en je bouwt zo wel aan een klimaat waar eens verzoening wellicht kan geboren worden.

Het is goed dat we een Tweede Paasdag hebben. We worden er aan herinnerd dat Pasen niet één dag is maar zelfs vijftig dagen kent. We hebben deze tijd nodig om de boodschap van Pasen uit te vouwen in ons alledaagse bestaan. Want hoe kunnen we anders getuigen dat Pasen een revolutie betekent in de wereldgeschiedenis? Een dode die tot leven is gewekt! Geeft ons dat geen kracht om een waarachtig en hoopvol verhaal te delen met anderen. Geen fakenieuws maar een Blijde Boodschap van Jezus die opgewekt is uit de doden.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief